Imprimă pe freelance.ro

Informații conform § 5 din Legea Germană referitoare la Telemedia (TMG)

Operatorul website-ului freelance.ro

freelance.de GmbH

Adresă:

Nymphenburger Str. 70
D-80335 München

Reprezentată de:

Simon-Alexandre Gravel

Înregistrată la:

Registrul Comercial al Tribunalului din Munchen,
CIF no.: 163159

Nr. de identificare în scopuri de TVA:

DE249514681

Date de contact:

Ne puteți contacta direct prin intermediul acestui formular de contac, telefonic la numărul +49 89 215378-222 sau prin e-mail la adresa team@freelance.ro.

Note referitoare la website

Notificare privind drepturile de autor

Structura și întreg conținutul de pe site-ul web al freelance.de GmbH sau al filialelor și companiilor sale mamă, în special textele, fotografiile și graficele, sunt protejate prin drepturi de autor. Drepturile de autor sunt deținute de freelance.de GmbH, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod expres. Reproducerea informațiilor sau a datelor necesită acordul prealabil scris al freelance.de.

Orice persoană care încalcă drepturile de autor (de exemplu, copiază imagini sau texte fără permisiune) este pasibilă de urmărire penală conform §§ 106 și următoarele din UrhG (Legea Germană privind Drepturile de Autor) și va fi, de asemenea, citată cu amenzi și va fi pasibilă de plata de daune (§ 97 UrhG).

În măsura în care conținutul de pe prezentul site nu a fost creat de operator, drepturile de autor ale părților terțe sunt respectate. În cazul în care, totuși, aveți cunoștință despre o încălcare a drepturilor de autor, vă rugăm să ne informați în consecință. Dacă aflăm că există încălcări, vom elimina imediat respectivul conținut.

Note suplimentare privind drepturile de autor

Imaginile folosite pe site provin din colecția de imagini a:

  • Getty Images, Inc.

  • iStockphoto LP

  • Shutterstock, Inc.

Responsabil pentru conținutul jurnalistic și editorial

Responsabil pentru conținutul jurnalistic-editorial este:
Stefan Oberdörfer, Nymphenburger Str. 70, D-80335 München.

Drepturi de marcă

Toate mărcile comerciale utilizate pe site-ul web freelance.de sunt înregistrate de freelance.de GmbH sau de subsidiarele și companiile-mamă ale acesteia. Părților terțe li se interzice utilizarea și aplicarea tuturor mărcilor comerciale și siglelor.

Note despre soluționarea litigiilor

Informații în conformitate cu § 36 din VSBG

În conformitate cu § 36 din VSBG (Legea privind soluționarea litigiilor în materie de consum – Act privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum), operatorul acestui site web declară:

Nu suntem nici dispuși și nici obligați să participăm la procedurile de soluționare a litigiilor în fața unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

Informații privind soluționarea online a litigiilor în temeiul art. 14 (1) Regulamentul ODR

Puteți găsi online platforma UE de soluționare extrajudiciară a litigiilor la adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Marca se aplică totodată și

tuturor aplicațiilor mobile ale freelance.de GmbH și companiilor afiliate precum și următoarelor prezențe online ale freelance.de GmbH si companiilor afiliate, cum ar fi:

  • Facebook: https://www.facebook.com/freelance.ro

  • Instagram: https://www.instagram.com/freelancero

  • Twitter: https://twitter.com/FreelanceRO

  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/freelance-ro

  • XING: https://www.xing.com/companies/freelance.ro

  • App Store

  • Google Store