Politică de confidențialitate

1. Operator

Partea responsabilă în sensul legilor privind protecția datelor și operatorul site-ului web și al aplicațiilor mobile www.freelance.ro este:

freelance.de GmbH
Nymphenburger Str. 70
D-80335 München

Formajuridică: GmbH
Registrul comercial al Tribunalului din München, nr. HRB: 163159
ID TVA: DE249514681
Director general: Simon-Alexandre Gravel

Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, dacă doriți să vă exercitați drepturile în calitate de persoană vizată sau dacă doriți să vă retrageți consimțământul, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la dataprivacy@freelance.ro.

(Notă: Pentru a nu afecta fluența lecturii, aici și în textul explicativ care urmează este menționată doar forma masculină, dar și forma feminină și celelalte forme sunt întotdeauna la fel de importante).

Cuprins

Pentru a obține o imagine de ansamblu a colectării și prelucrării datelor cu caracter personal și pentru o navigare mai rapidă, vă rugăm să utilizați următorul cuprins:

2. Baza și prelucrarea datelor cu caracter personal

2.1. Vârsta majoratului și capacitatea juridică

Vă puteți da consimțământul efectiv pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dvs. doar atunci când atingeți vârsta majoratului și aveți capacitate juridică. Din acest motiv, operatorul nu poate stoca datele dvs. pe acest site web dacă nu aveți încă 18 ani împliniți. Prin transmiterea acestei politici de confidențialitate, declarați că aveți capacitate juridică după ce ați împlinit vârsta majoratului. Părinții sau tutorii sunt responsabili pentru protejarea vieții private a copiilor lor.

2.2. Scopul și temeiul juridic al prelucrării

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră în aceste scopuri (art. 13 alin. 1c din RGPD):

 • Pentru inițierea unei relații de serviciu, de muncă, de muncă sau a unei alte relații de angajare între liber profesionist și furnizorul de proiecte prin intermediul unui proiect

 • Pentru prezentarea profilurilor freelancerilor și angajaților

 • Pentru prezentarea proiectelor și a profilurilor companiilor

 • Pentru procesarea contractelor și a plăților

 • Organizarea sarcinilor administrative și de birou

 • Pentru notificări, eventual vânzări / promo (informații promoționale)

 • Pentru gestionarea clienților și a facturilor, înregistrarea timpului, raportare

 • Pentru asistență clienți

 • Managementul contractelor (stabilirea de contacte, negocierea și încheierea de contracte, precum și administrarea și controlul).

 • Acoperire de asigurare pentru daune materiale, daune materiale și vătămări corporale (proiecte selectate)

Prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe următoarele temeiuri legale:

 • Există un consimțământ (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD)

 • Acestea sunt necesare pentru îndeplinirea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR).

 • Există un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD)

Prelucrarea nu este absolut necesară pentru a proteja interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți (art. 13 alin. 1 lit. d din RGPD). În cazul funcțiilor de produse sau servicii individuale, trebuie să se presupună un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR), deoarece, în caz contrar, acestea nu sunt disponibile sau sunt disponibile doar într-o măsură limitată. Informații suplimentare privind interesul legitim pot fi găsite în capitolele respective.

2.3. Tratarea datelor cu caracter personal

Pentru serviciile de freelance.ro, datele cu caracter personal vor fi colectate de la dumneavoastră și utilizate. Aceste date sunt stocate intern într-o bază de date de către operator. Nu se colectează date de la copii.

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este posibil în conformitate cu reglementările privind protecția datelor. În acest sens, acesta se străduiește să ia toate măsurile de securitate tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja în permanență în mod adecvat datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva accesului neautorizat și a utilizării abuzive.

În măsura în care datele cu caracter personal sunt stocate sau prelucrate, acest lucru se face într-un centru informatic de înaltă securitate. Pentru a proteja securitatea datelor dumneavoastră în timpul transmiterii, se utilizează o metodă de criptare de ultimă generație (de exemplu, SSL) prin HTTPS. Serverele sunt securizate prin intermediul unui firewall și al unei protecții antivirus. Procedurile de back-up și de recuperare, precum și conceptele de rol și de autorizare sunt o chestiune evidentă.

Angajații operatorului sunt obligați să respecte reglementările Legii germane privind mass-media (TMG), ale Legii germane privind telecomunicațiile (TKG), ale noii Legi federale privind protecția datelor și ale GDPR atunci când prelucrează date.

2.4. Destinatarii și persoanele autorizate să acceseze datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal stocate de către operator ar putea fi dezvăluite către următorii destinatari sau categorii de destinatari (art. 13 alin. 1 lit. e din RGPD):

Datele dvs. personale pot fi vizualizate de către clienții noștri în funcție de calitatea lor de membru. Acestea sunt:

 • Freelanceri

 • Furnizori de proiecte (clienți finali, case de sistem și companii de consultanță, precum și furnizori de servicii de personal)

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de noi pe plan intern de către departamentul (departamentele) responsabil(e). Acestea sunt:

 • IT

 • Suport

 • Vânzări și marketing

 • Contabilitate

În plus, am însărcinat furnizori de servicii (așa numiții procesatori de comenzi). Aceștia sunt selectați și verificați cu atenție de către noi. În plus, încheiem un contract de procesare a comenzilor (contract OPC) cu fiecare furnizor de servicii. Furnizorii noștri de servicii sunt:

 • Operator de centre de date, furnizor de servicii cloud

 • Portalurile partenerilor

 • Servicii de dezvoltare, administrare de sistem și consultanță

 • Furnizor de servicii de expediere

 • Gestionarea contractelor (freelance.de Service GmbH)

Pentru a da curs solicitării dumneavoastră sau pentru a îndeplini o obligație legală, este necesar să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal terților menționați mai jos:

 • Biroul fiscal

 • furnizori externi de servicii de plată

2.5. Transmiterea de date către țări terțe / terți

Transmiterea către terți

Datele sunt transmise către terți numai în cazurile prevăzute de lege, în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea serviciilor contractuale prin transmiterea datelor dvs. către alți utilizatori (de exemplu, atunci când se utilizează următoarele funcții: Aplicație, mesagerie sau recomandare de proiecte și profiluri) sau pentru procesarea plăților de către un furnizor extern de servicii de plată este necesar.


Furnizori externi de servicii de plată

Utilizăm furnizori externi de servicii de plată prin intermediul platformelor prin care utilizatorii și noi putem efectua tranzacții de plată.

Atunci când plătiți cu PayPal, datele dvs. de plată sunt transmise către PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, ca parte a procesării plății. Scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor și al prelucrării și utilizării ulterioare a datelor de către PayPal, precum și drepturile dvs. în această privință și opțiunile de setare pentru protejarea confidențialității dvs. pot fi găsite în politica de confidențialitate a PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

Pentru plăți cum ar fi debitul direct SEPA, cardul de credit etc., detaliile dvs. de plată vor fi transmise către Stripe Payments UK Ltd, 9th Floor, 107 Cheapside, Londra, Regatul Unit, EC2V 6DN ca parte a procesării plății. Scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor, precum și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Stripe, precum și drepturile dumneavoastră în această privință și opțiunile de setare pentru protejarea confidențialității dumneavoastră, pot fi găsite în politica de confidențialitate a Stripe: https://stripe.com/de/privacy sau https://stripe.com/de/privacy#translation. Această procesare a datelor dvs. de plată poate implica transmiterea către țări din afara UE sau SEE (așa-numitele țări terțe). În cazurile în care transmiterea internațională a datelor trebuie să fie reglementată contractual prin lege, Stripe ia una sau mai multe dintre următoarele măsuri de precauție: Încheierea unui acord bazat pe clauze contractuale standard ale UE cu destinatarii din afara SEE sau a Regatului Unit; Verificarea respectării de către destinatar a normelor interne obligatorii privind protecția datelor.

Operatorul nu are nicio influență asupra tipului și domeniului de aplicare a datelor prelucrate de către furnizorii noștri de servicii de plată.

În contextul executării contractelor, folosim prestatorii de servicii de plată în baza art. 6 (1) lit. b GDPR. În plus, utilizăm furnizori externi de servicii de plată în baza intereselor noastre legitime în temeiul art. 6 alin. 6 alin. 1 lit. f GDPR pentru a oferi utilizatorilor noștri opțiuni de plată eficiente și sigure.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem oferi o opțiune de plată electronică.

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare în scopul înregistrării noastre.

Datele prelucrate de către prestatorii de servicii de plată includ date de inventar, cum ar fi numele și adresa, detalii bancare, cum ar fi numere de cont sau numere de card de credit, parole, TAN-uri și sume de control, precum și informații legate de contract, sumă și destinatar. Aceste informații sunt necesare pentru efectuarea tranzacțiilor. Cu toate acestea, datele introduse sunt procesate doar de către furnizorii de servicii de plată și stocate la aceștia. Prin urmare, nu primim nicio informație legată de cont sau de cardul de credit, ci doar informații cu confirmarea sau informații negative ale plății. În anumite circumstanțe, datele pot fi transmise de către furnizorii de servicii de plată către agențiile de credit. Scopul acestei transmisii este de a verifica identitatea și solvabilitatea. Vă rugăm să consultați termenii și condițiile și informațiile privind protecția datelor ale furnizorilor de servicii de plată.

Termenii și condițiile și informațiile privind protecția datelor ale furnizorilor de servicii de plată respectivi se aplică operațiunilor de plată, care pot fi accesate pe site-urile web sau în aplicațiile de tranzacționare respective. De asemenea, facem trimitere la acestea pentru informații suplimentare și afirmarea drepturilor de revocare, informare și a altor drepturi ale persoanelor vizate.


Cooperarea cu procesatorii de comenzi și cu terțe părți

În cazul în care, în cursul prelucrării noastre, dezvăluim date altor persoane și companii (împuterniciți sau terți), le transmitem sau le acordăm în alt mod acces la date, acest lucru se va face numai pe baza unei permisiuni legale cu care v-ați dat consimțământul, a unei obligații legale care prevede acest lucru sau pe baza intereselor noastre legitime.

În cazul în care însărcinăm terți cu prelucrarea datelor pe baza unui așa-numit "contract de prelucrare a comenzilor", acest lucru se face în baza art. 28 GDPR.


Transmiterea către țări terțe

La prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, acestea nu sunt transmise către țări din afara UE sau SEE sau furnizorii de servicii din țări din afara UE sau SEE (așa-numitele țări terțe) nu pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal (art. 13 alin. 1 lit. f GDPR). Excepție fac serviciile integrate și conținuturile unor terțe părți (de exemplu, furnizorii de servicii de plată, serviciile Google), aici nu poate fi exclusă transmiterea către țări terțe. Informații suplimentare privind transmiterea de date către țări terțe și terțe părți pot fi găsite în capitolele respective.

În cazul în care prelucrăm date într-o țară terță (adică în afara Uniunii Europene (UE), a Spațiului Economic European (SEE)) sau dacă acest lucru se face în contextul utilizării serviciilor unor terțe părți sau al dezvăluirii sau transmiterii de date către alte persoane sau companii, acest lucru se face numai în cazul în care se face pentru a ne îndeplini obligațiile (pre)contractuale, pe baza consimțământului dumneavoastră, ca urmare a unei obligații legale sau pe baza intereselor noastre legitime. Sub rezerva consimțământului expres sau a transmiterii solicitate prin contract, prelucrăm sau facem să fie prelucrate date numai în țări terțe cu un nivel recunoscut de protecție a datelor sau pe baza unor garanții speciale, cum ar fi obligația contractuală prin așa-numitele clauze standard de protecție ale Comisiei Europene, existența unor certificări sau a unor reglementări interne obligatorii privind protecția datelor (art. 44-49 din RGPD).

3. Site web general

3.1. Colectarea de informații generale

Operatorul nu creează profiluri personale ale utilizatorilor freelance.ro.

Cu toate acestea, atunci când accesați freelance.ro, informațiile de natură generală sunt colectate automat și stocate în fișierele jurnal. Aceste informații (de exemplu, jurnalele aplicațiilor, jurnalele serverului web, jurnalele de audit, jurnalele de e-mail, raportul de ștergere) includ, de exemplu, toate adresele IP care accesează serverul, precum și informații despre sistemul de operare, browserul utilizat, URL-ul de referință (adică site-ul web de pe care ați venit), ora de acces și altele similare.

În special, acestea sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • Pentru a asigura o conexiune fără probleme la site-ul web,

 • Pentru a asigura o utilizare fără probleme a site-ului nostru web,

 • Evaluarea securității și stabilității sistemului,

 • Pentru respectarea obligațiilor de responsabilitate și verificare, precum și pentru

 • în alte scopuri administrative.

Nu folosim datele dumneavoastră pentru a trage concluzii despre persoana dumneavoastră. Informațiile de acest tip pot fi evaluate statistic de către noi pentru a optimiza site-ul nostru web și tehnologia din spatele acestuia.

Prelucrarea este efectuată în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR pe baza interesului nostru legitim de a îmbunătăți stabilitatea și funcționalitatea site-ului nostru web.

Destinatarii datelor pot fi furnizorii de servicii tehnice care acționează ca procesatori de comenzi pentru operarea și întreținerea site-ului nostru web.

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate. Acesta este, în general, cazul datelor care servesc la punerea la dispoziție a site-ului web, atunci când sesiunea respectivă s-a încheiat. Fișierele jurnal generale sunt stocate pentru o perioadă de șase săptămâni. Jurnalele de audit sunt create în contextul tranzacțiilor de plată și sunt stocate în formă criptată pentru o perioadă de 12 luni (cerința de certificare PCI-DSS).

Furnizarea datelor cu caracter personal menționate mai sus nu este cerută nici din punct de vedere legal, nici contractual. Cu toate acestea, fără adresa IP, serviciul și funcționalitatea site-ului nostru nu sunt garantate. În plus, este posibil ca anumite servicii și servicii individuale să nu fie disponibile sau să fie restricționate. Din acest motiv, o obiecție este exclusă.

3.2. Plug-in-uri sociale

Operatorul vă oferă opțiunea de a utiliza așa-numitele "butoane de socializare" pe site-ul freelance.ro. Aceste linkuri pot fi recunoscute prin logo-urile rețelelor sociale în culorile respective sau prin termenii "Like", "Share". Pentru a vă proteja datele, operatorul utilizează pentru implementare soluția "Shariff". Acest lucru înseamnă că aceste butoane sunt integrate pe site-ul web doar sub forma unui grafic care conține un link către site-ul web corespunzător al furnizorului de butoane. Făcând clic pe grafic, sunteți astfel redirecționat către serviciile furnizorului respectiv. Doar atunci datele dumneavoastră vor fi trimise furnizorilor respectivi. În cazul în care nu faceți clic pe grafic, nu are loc niciun schimb între dumneavoastră și furnizorii butoanelor de socializare. Informații despre colectarea și utilizarea datelor dvs. în rețelele de socializare pot fi găsite în condițiile de utilizare respective ale furnizorilor corespunzători. Puteți găsi mai multe informații despre soluția Shariff la următorul link: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html.

Următoarele butoane de social media sunt integrate cu Shariff pe site-ul web freelance.ro, de exemplu

 • Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - SUA)

 • XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Germania)

 • LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - SUA)

3.3. Integrarea serviciilor și a conținutului terților

Se poate întâmpla ca conținutul terților, cum ar fi tweet-uri de pe Twitter, videoclipuri de pe YouTube, fluxuri RSS sau grafice etc. de pe alte site-uri web să fie integrate pe site-ul freelance.ro. Acest lucru necesită întotdeauna ca furnizorii terți ai acestui conținut să perceapă adresa IP a utilizatorului, deoarece fără adresa IP, aceștia nu ar putea trimite conținutul către browserul utilizatorului respectiv. Astfel, adresa IP este necesară pentru afișarea acestui conținut. Operatorul se străduiește să utilizeze numai astfel de conținuturi ai căror furnizori respectivi folosesc numai adresa IP pentru a livra conținutul. Cu toate acestea, operatorul nu are nicio influență în cazul în care furnizorii terți stochează adresa IP, de exemplu, în scopuri statistice. În măsura în care acest lucru este cunoscut, operatorul va informa utilizatorul cu privire la acest lucru.

3.4. Pagina de fan Facebook

freelance.de GmbH este responsabilă pentru conținutul paginii de Facebook freelance.ro. Operarea tehnică și prelucrarea datelor este efectuată de Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda. Acest lucru are ca rezultat o responsabilitate comună în conformitate cu art. 26 GDPR.

Există un acord suplimentar între Facebook Ireland și operator pentru prelucrarea datelor Insights în conformitate cu art. 26 GDPR. Prin intermediul paginilor Insights, operatorul Facebook Ireland primește statistici anonime privind utilizarea și utilizarea Fanpage-ului (așa-numitele date Insights).

Responsabilitatea principală în temeiul GDPR pentru prelucrarea datelor Insights revine Facebook Ireland, iar Facebook Ireland se angajează să respecte toate obligațiile prevăzute de GDPR în legătură cu prelucrarea datelor Insights. Operatorul nu ia nicio decizie în ceea ce privește prelucrarea datelor Insights și toate celelalte informații care rezultă din art. 13 GDPR, inclusiv temeiul juridic, identitatea operatorului și perioada de stocare a cookie-urilor pe dispozitivele finale ale utilizatorilor.

Acordul suplimentar "Page Insights Supplement" este furnizat în principal de Facebook Irlanda persoanelor vizate (articolul 26 din RGPD). Informații detaliate despre acordul suplimentar pot fi găsite aici: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Drepturile dumneavoastră în temeiul GDPR în legătură cu datele Insights pot fi revendicate în orice moment la Facebook Ireland sau la operatorul acestei pagini de fan. Pentru informații privind drepturile dvs., vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation.

3.5. Cookie-uri și stocare locală

La fel ca multe alte site-uri web, freelance.ro utilizează așa-numitele "cookie-uri", precum și "stocarea locală" (de asemenea, "date locale" și "stocare locală") pentru a proiecta în mod optim și a îmbunătăți continuu site-urile noastre web pentru dvs. Pe lângă cookie-urile necesare din punct de vedere tehnic, folosim și cookie-uri externe pentru a analiza sau personaliza accesul la site-ul nostru web.

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocate pe dispozitivul dvs. final (laptop, tabletă, smartphone sau similar) atunci când vizitați site-ul nostru. Acestea furnizează automat operatorului anumite date, cum ar fi adresa IP, browserul utilizat, sistemul de operare despre computerul dvs. și conexiunea dvs. la internet. Cookie-urile nu pot fi folosite pentru a lansa programe sau pentru a livra viruși pe un computer. Pe baza informațiilor conținute în modulele cookie, operatorul vă poate facilita navigarea și permite afișarea corectă a paginilor web. În niciun caz datele colectate nu vor fi transmise unor terți sau legate de date cu caracter personal fără acordul dumneavoastră.


Stocarea locală permite stocarea locală a datelor în memoria cache a browserului. Aceste date nu sunt șterse la părăsirea paginii și rămân disponibile până când memoria cache este ștearsă. Terții nu pot avea acces la datele stocate în memoria locală. Acestea nu sunt transmise unor terțe părți și nu sunt utilizate în scopuri publicitare.


Conform legii, putem stoca cookie-uri (sau stocare locală) pe dispozitivul dvs. dacă acestea sunt strict necesare pentru funcționarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de module cookie avem nevoie de permisiunea dumneavoastră. Pentru a obține consimțământul, operatorul utilizează un așa-numit "cookie consent" (cookie banner) de la Cookiebot. De asemenea, puteți vizualiza consimțământul dvs. de utilizare și îl puteți modifica sau revoca în orice moment prin intermediul anunțului privind cookie-urile https://www.freelance.ro/page/cookies.


Puteți șterge cookie-uri individuale sau întregul stoc de cookie-uri prin intermediul consimțământului pentru cookie-uri (banner pentru cookie-uri) sau prin setările browserului dumneavoastră. În plus, veți primi informații și instrucțiuni privind modul în care puteți șterge aceste module cookie sau bloca în prealabil stocarea lor. În funcție de furnizorul browserului dumneavoastră, veți găsi informațiile necesare la următoarele linkuri:


Acest site utilizează diferite tipuri de module cookie. Unele cookie-uri sunt plasate de terțe părți care apar pe paginile noastre.


Cookie-uri necesare

Cookie-urile necesare ajută la utilizarea unui site web, permițând funcții de bază, cum ar fi navigarea pe pagină și accesul la zonele securizate ale site-ului web. Site-ul web nu poate funcționa corespunzător fără aceste module cookie.


Pentru următoarele aplicații, operatorul are nevoie de cookie-uri tehnice și de datele pe care acestea le conțin:

 • ID-ul de sesiune al utilizatorului care urmează să fie salvat,

 • Salvează starea de consimțământ a utilizatorului pentru cookie-uri,

 • Implementați conținutul site-ului web în timp real,

 • ID-ul de sesiune al utilizatorului pentru aplicația Suite care urmează să fie salvată

 • Login - Salvează statutul utilizatorului.


Prelucrarea este efectuată în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR pe baza interesului nostru legitim în ceea ce privește un design și o funcționalitate ușor de utilizat a site-ului nostru web.


Destinatarii datelor pot fi furnizorii de servicii tehnice care acționează ca procesatori de comenzi pentru operarea și întreținerea site-ului nostru web.


Furnizarea datelor menționate mai sus nu este obligatorie din punct de vedere legal sau contractual. Cu toate acestea, fără aceste date, serviciul și funcționalitatea site-ului nostru nu pot fi garantate. În plus, este posibil ca anumite servicii și servicii individuale să nu fie disponibile sau să fie restricționate.


Informații suplimentare despre cookie-urile utilizate, precum și detalii despre perioada de stocare, pot fi găsite în notificarea noastră privind cookie-urile.https://www.freelance.ro/page/cookies.


Cookie-uri neesențiale (preferințe, statistici, marketing)

Cookie-urile de statistică ajută proprietarii de site-uri web să înțeleagă modul în care vizitatorii interacționează cu site-urile web prin colectarea și raportarea anonimă a informațiilor. Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a urmări vizitatorii pe site-urile web. Intenția este de a afișa reclame relevante și atractive pentru fiecare utilizator în parte și, prin urmare, mai valoroase pentru editori și pentru terții care fac publicitate.


Operatorul utilizează tehnologii de analiză web de la următorii furnizori:

 • Google Analytics

 • Anunțuri Google


Prelucrarea se bazează pe consimțământul utilizatorului (art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR). De asemenea, puteți vizualiza consimțământul dvs. de utilizare și îl puteți modifica sau revoca în orice moment prin intermediul anunțului nostru privind cookie-urile https://www.freelance.ro/page/cookies.


Destinatarii datelor pot fi furnizorii de servicii tehnice care acționează ca procesatori de comenzi pentru operarea și întreținerea site-ului nostru web. Alți destinatari și informații privind funcționarea tehnică a tehnologiilor de analiză web utilizate și privind transmiterea către țări terțe pot fi găsite în descrierile detaliate ale furnizorilor (a se vedea mai jos Google Analytics, Google Ads).


Bineînțeles, puteți vizualiza site-urile web și fără cookie-uri. Browserele de internet sunt setate în mod regulat pentru a accepta cookie-uri. Puteți dezactiva utilizarea cookie-urilor în orice moment prin intermediul setărilor browserului dumneavoastră. Vă rugăm să utilizați funcțiile de ajutor ale browserului dumneavoastră de internet pentru a afla cum să modificați aceste setări. Gestionați conținutul memoriei locale din browser prin intermediul setărilor pentru "Cronică" sau "Date locale", în funcție de browserul pe care îl utilizați. Vă rugăm să rețineți că este posibil ca anumite funcții individuale ale site-ului web să nu funcționeze dacă ați dezactivat utilizarea modulelor cookie sau ați șters stocarea locală.


Pentru mai multe informații despre modulele cookie utilizate, precum și detalii privind perioada de stocare și tehnologiile utilizate ca parte a acestor instrumente de urmărire, vă rugăm să consultați notificarea noastră privind modulele cookie https://www.freelance.ro/page/cookies.


Google Analytics

Operatorul utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda ("Google"), pe baza consimțământului utilizatorului (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR). Google Analytics utilizează "cookie-uri", care sunt fișiere text plasate pe computerul dumneavoastră, pentru a ajuta site-ul web să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul. Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt de obicei transmise unui server Google din SUA și stocate acolo. Pentru a asigura conformitatea cu un nivel european de protecție a datelor, Google invocă, de asemenea, clauzele contractuale standard ale UE (art. 46 alin. 2 lit. c GDPR), a se vedea https://privacy.google.com/businesses/compliance/ sau https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. Google va utiliza aceste informații în numele nostru pentru a evalua utilizarea ofertei noastre online de către utilizatori, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile din cadrul acestei oferte online și pentru a ne furniza servicii suplimentare legate de utilizarea acestei oferte online și a internetului. În acest sens, pot fi create profiluri pseudonime ale utilizatorilor pe baza datelor prelucrate.


Cu toate acestea, datorită activării anonimizării IP pe acest site, adresa dumneavoastră IP va fi trunchiată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi transmisă către un server Google din SUA și trunchiată acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browserul dvs. ca parte a Google Analytics nu va fi îmbinată cu alte date Google.


Scopul prelucrării datelor este de a evalua utilizarea site-ului web și de a crea rapoarte despre activitățile de pe site-ul web. Pe această bază, operatorul ar dori să își îmbunătățească în mod continuu oferta și serviciile.


Destinatarul datelor este Google, în calitate de procesator de comenzi. În acest scop, am încheiat cu Google un contract de prelucrare a comenzilor corespunzător.


Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare în scopul înregistrării noastre.


Puteți refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare în consimțământul privind modulele cookie (cookie banner) sau în browserul dvs., însă vă rugăm să rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile acestui site web. De asemenea, puteți împiedica colectarea datelor generate de cookie și legate de utilizarea site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) de către Google și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plug-in-ului pentru browser disponibil la următorul link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).


În plus sau ca o alternativă la add-on-ul pentru browser, puteți împiedica urmărirea de către Google Analytics pe site-ul web făcând clic pe următorul link Dezactivare Google Analytics. Acest lucru va instala un cookie de dezactivare pe dispozitivul dumneavoastră. Acest cookie va împiedica urmărirea viitoare de către Google Analytics pentru acest site web și pentru acest browser atât timp cât cookie-ul rămâne instalat în browserul dvs.


În cazul în care dezactivați accesul, acest lucru poate avea ca rezultat restricții funcționale pe site-ul web.


Cu ajutorul instrumentului de urmărire Google Analytics, comportamentul vizitatorilor site-ului web poate fi evaluat și interesele pot fi analizate. În acest scop, creăm un profil de utilizator pseudonim.


Pentru mai multe informații despre termenii de utilizare și protecția datelor de la Google, vă rugăm să vizitați http://www.google.com/analytics/terms/de.html sau https://www.google.de/intl/de/policies/. Operatorul ar dori să sublinieze faptul că pe acest site web a fost adăugat codul "anonymizeIp" la Google Analytics pentru a asigura colectarea anonimă a adreselor IP (așa-numita mascare IP).


Anunțuri Google

Operatorul utilizează serviciile Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, ("Google") sau ale filialei DoubleClick a Google pe baza consimțământului utilizatorului (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD).


Pentru a asigura conformitatea cu un nivel european de protecție a datelor, Google invocă, de asemenea, clauzele contractuale standard ale UE (art. 46 alin. 2 lit. c GDPR), a se vedea https://privacy.google.com/businesses/compliance/ sau https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


Utilizăm procesul de marketing online Google "Ads" pentru a plasa anunțuri în rețeaua de publicitate Google (de exemplu, în rezultatele căutărilor, în videoclipuri, pe paginile web etc.), astfel încât acestea să fie afișate utilizatorilor care au un interes presupus pentru anunțuri. Acest lucru ne permite să afișăm anunțuri pentru și în cadrul ofertei noastre online într-un mod mai bine direcționat, pentru a prezenta utilizatorilor doar anunțuri care se potrivesc potențial cu interesele lor. Dacă, de exemplu, unui utilizator i se afișează anunțuri pentru produse de care a fost interesat în alte oferte online, acest lucru se numește "remarketing". În aceste scopuri, la apelarea site-ului nostru web și a altor site-uri web pe care este activă rețeaua de publicitate Google, un cod este executat direct de Google și sunt integrate în site așa-numitele etichete de (re)marketing (grafică sau cod invizibil, denumite și "web beacon"). Cu ajutorul acestora, un cookie individual, adică un fișier de mici dimensiuni, este stocat pe dispozitivul utilizatorului (în locul cookie-urilor pot fi utilizate și tehnologii comparabile). Acest fișier înregistrează ce pagini web a vizitat utilizatorul, ce conținut îl interesează pe utilizator și pe ce oferte a făcut clic, precum și informații tehnice despre browser și sistemul de operare, paginile web de referință, ora vizitei și alte informații privind utilizarea ofertei online.


În plus, primim un "cookie de conversie" individual. Informațiile obținute cu ajutorul cookie-ului sunt utilizate de Google pentru a crea statistici de conversie pentru noi. Cu toate acestea, noi aflăm doar numărul total anonim de utilizatori care au făcut clic pe anunțul nostru și au fost redirecționați către o pagină marcată cu o etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, nu primim nicio informație care să identifice personal utilizatorii.


Datele utilizatorilor sunt prelucrate în mod pseudonim în cadrul rețelei de publicitate Google. Acest lucru înseamnă că Google nu stochează și nu prelucrează numele sau adresa de e-mail a utilizatorului, de exemplu, ci prelucrează datele relevante legate de cookie-uri în cadrul unor profiluri de utilizator pseudonime. Acest lucru înseamnă că, din punctul de vedere al Google, anunțurile nu sunt gestionate și afișate pentru o persoană identificată în mod specific, ci pentru deținătorul cookie-ului, indiferent de cine este acest deținător. Acest lucru nu se aplică în cazul în care un utilizator a permis în mod expres ca Google să prelucreze datele fără această pseudonimizare. Informațiile colectate despre utilizatori sunt transmise către Google și stocate pe serverele Google din SUA.


Ori de câte ori vizitați site-ul nostru web, datele cu caracter personal, inclusiv adresa dumneavoastră IP, sunt transmise către Google în SUA. Aceste date cu caracter personal sunt stocate de Google. Google poate transmite aceste date cu caracter personal colectate prin intermediul procesului tehnic unor terțe părți.


Compania noastră nu primește de la Google nicio informație prin intermediul căreia persoana vizată să poată fi identificată.


Aceste module cookie își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu sunt utilizate pentru identificarea personală.


Dacă nu doriți să participați la urmărire, puteți refuza setarea unui cookie necesar în acest scop - de exemplu, în consimțământul privind cookie-urile (banner de cookie-uri) sau printr-o setare a browserului care dezactivează în general setarea automată a cookie-urilor sau setează browserul dvs. astfel încât să blocheze cookie-urile de la domeniul "googleleadservices.com". Puteți găsi o opțiune alternativă pentru dezactivarea cookie-urilor AdWords la următoarele link-uri: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement sau http://www.aboutads.info/choices.


Vă rugăm să rețineți că nu trebuie să ștergeți modulele cookie de dezactivare atâta timp cât nu doriți ca datele de măsurare să fie înregistrate. Dacă ați șters toate modulele cookie din browser, trebuie să setați din nou modulul cookie de dezactivare respectiv. Dacă dezactivați accesul, acest lucru poate duce la restricții funcționale pe site-ul web.


Pentru mai multe informații despre utilizarea datelor, setările și opțiunile de renunțare de către Google, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Google (https://policies.google.com/technologies/ads) ) și setările pentru afișarea de reclame de către Google (https://adssettings.google.com/authenticated).


Storyblok

Pe platforma noastră folosim sistemul de gestionare a conținutului (CMS) „Storyblok”, care este furnizat de Storyblok GmbH, Peter-Behrens-Platz 2, 4020 Linz, Austria. Storyblok este utilizat în scopul gestionării conținutului site-ului nostru web într-un mod eficient și ușor de utilizat.


Prelucrarea datelor dvs. de către Storyblok se bazează pe interesul nostru legitim de a furniza serviciile noastre fără cusur din punct de vedere tehnic și optimizat, în conformitate cu art. 6 (1) UE GDPR.


Puteți afla mai multe despre măsurile de protecție a datelor de către Storyblok GmbH la adresa: Storyblok GmbH: https://www.storyblok.com/privacy-policy

4. Utilizatori, profiluri și proiecte

4.1. Înregistrare

O adresă de e-mail validă este necesară pentru înregistrarea efectivă pe freelance.ro. Pentru a verifica dacă o înregistrare a fost făcută efectiv de către proprietarul unei adrese de e-mail, operatorul utilizează procedura de dublu opt-in. În acest scop, se înregistrează trimiterea unui e-mail de confirmare și primirea răspunsului solicitat prin intermediul acestuia.

În calitate de utilizator înregistrat, puteți accesa conținutul și serviciile în funcție de calitatea dumneavoastră de membru. Utilizatorii înregistrați au, de asemenea, opțiunea de a modifica sau de a șterge datele furnizate în timpul înregistrării în orice moment, dacă este necesar. Operatorul vă va furniza, bineînțeles, și informații cu privire la datele cu caracter personal stocate despre dumneavoastră. Operatorul va fi, de asemenea, bucuros să le corecteze sau să le șteargă la cererea dumneavoastră, în măsura în care acest lucru nu intră în conflict cu nicio obligație legală de a păstra datele. Vă rugăm să ne contactați în acest scop (a se vedea "Operator").


Următoarele date cu caracter personal sunt colectate în timpul înregistrării:

Pentru liber-profesioniști

 • Salutare

 • Nume și prenume

 • Adresa de e-mail

Pentru clienții finali, casele de sisteme și firmele de consultanță

 • Numele companiei

 • Adresa companiei

 • Nume și prenume

Persoana de contact

 • Adresa de e-mail

 • Număr de telefon

Pentru furnizorii de servicii de personal

 • Numele companiei

 • Adresa companiei

 • Nume și prenume

Persoana de contact

 • Adresa de e-mail

 • Număr de telefon

 • Metoda și datele de plată

 • Adresa de facturare


În cazul în care înregistrarea servește la îndeplinirea unui contract la care persoana vizată este parte contractantă sau la punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD.

Destinatarii datelor pot fi furnizorii de servicii tehnice care acționează ca procesatori de comenzi pentru operarea și întreținerea site-ului nostru web.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la conținutul și serviciile oferite.

4.2. Liber-profesioniști și profiluri

Informații obligatorii la crearea unui profil de freelancer

În detaliu, sunt colectate următoarele date cu caracter personal:

 • Sex*

 • Numele și prenumele*

 • Adresa*

 • Număr de telefon*

 • Adresa de e-mail*

 • Data nașterii*

 • Naționalitate

 • Limba maternă

 • Experiența de muncă (în ani)

 • Calificări / Competențe

 • Utilizator - ID

 • Profil - ID

Toate datele marcate cu * pot fi setate de dumneavoastră pentru a fi vizibile doar pentru utilizatorii înregistrați sau, în general, invizibile pentru toți utilizatorii. Pentru a comuta un profil existent complet offline, utilizați butonul 'Visibility on/off' (Vizibilitate activată/dezactivată) de la elementul de meniu 'My freelance.ro', elementul de submeniu 'Overview' (Prezentare generală).

Informații voluntare în profilul de liber profesionist

Pe lângă informațiile obligatorii menționate mai sus, în profilul dumneavoastră puteți furniza informații suplimentare despre dumneavoastră sau despre serviciile dumneavoastră. În plus, aveți posibilitatea de a încărca o fotografie și alte documente personale (CV, certificate, documente pentru proiecte și experiență profesională etc.). Utilizatorul este responsabil pentru conținutul acestor documente. Aceste informații sunt voluntare și permit vizitatorilor să vă vizualizeze profilul pentru a afla mai multe despre serviciile pe care le oferiți.

Prestarea de servicii taxabile

Pentru furnizarea de servicii contra cost, solicităm date suplimentare, cum ar fi datele de plată, pentru a vă putea executa comanda.

Prelucrarea datelor necesare pentru încheierea contractului se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. b GDPR (de exemplu, numele și prenumele, adresa etc.). Prelucrarea altor date introduse în profil se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).

Prin furnizarea profilului, dorim să vă oferim o modalitate simplă de a vă prezenta ca freelancer pe site-ul nostru și de a intra în contact cu furnizorii de proiecte în vederea inițierii unei relații de serviciu, de muncă, de muncă sau a unei alte relații de angajare între freelancer și furnizorul de proiecte.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la conținutul și serviciile oferite.

4.3. Furnizori de proiecte, recrutori și proiecte

Informații obligatorii la crearea unui profil de furnizor de proiect și a unui proiect

În cazul unui profil de furnizor de proiecte (furnizori de servicii de personal, clienți finali, case de sistem și companii de consultanță) și al unui proiect cu un cont înregistrat, sunt colectate în detaliu următoarele date cu caracter personal:

 • Numele companiei

 • Adresa companiei

 • Nume și prenume Persoana de contact

 • Adresa de e-mail

 • Număr de telefon

 • Metoda și datele de plată

 • Adresa de facturare

 • Calificări / Competențe

 • Utilizator - ID

 • Proiect - ID

Informații voluntare la crearea profilului de furnizor de proiect și a proiectului

În plus față de informațiile obligatorii menționate mai sus, puteți furniza detalii suplimentare despre compania dumneavoastră, persoana sau postul vacant în profilul furnizorului de proiect și al angajatului, precum și în anunțul de proiect. În plus, aveți opțiunea de a încărca un logo al companiei și o fotografie a angajatului. Aceste detalii sunt voluntare.

Prestarea de servicii taxabile

Pentru furnizarea de servicii contra cost, solicităm date suplimentare, cum ar fi datele de plată, pentru a vă putea executa comanda.

Prelucrarea datelor necesare pentru încheierea contractului se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD (de exemplu, denumirea societății, numele și prenumele, adresa etc.). Prelucrarea altor date introduse în profilul furnizorului de proiecte și în proiect se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).

Prin furnizarea unui profil de companie și a unui proiect, dorim să vă oferim o modalitate simplă de a vă prezenta ca furnizor de proiecte pe site-ul nostru, de a vă anunța proiectele și de a intra în contact cu liber-profesioniști în vederea inițierii unei relații de serviciu, de muncă, de muncă sau a unei alte relații de angajare între liber-profesioniști și furnizorul de proiecte.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la conținutul și serviciile oferite

Prelucrarea datelor introduse de către recrutori (de exemplu, adresa de e-mail, numele etc.) în cadrul facilității se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR). Prin punerea la dispoziție a acestei funcții, dorim să vă oferim o modalitate simplă de a crea și de a gestiona recrutori ai companiei dvs. Recrutorii nou creați sunt informați prin e-mail cu privire la crearea contului și la datele de acces.

5. Comunicare

5.1. Notificări, vânzări / promoții

Operatorul trimite în mod regulat e-mailuri tuturor utilizatorilor înregistrați pe freelance.ro. Prin aceste e-mailuri, operatorul vă informează, printre altele, despre noile caracteristici și vă trimite anumite notificări personale (de exemplu, noi aplicații, rezultate ale agentului de căutare, sugestii automate de proiecte/profiluri etc.). În plus, utilizatorii pot fi informați prin e-mail cu privire la informații relevante pentru ofertă sau înregistrare, cum ar fi modificări ale domeniului de aplicare al ofertei, mesaje de sistem sau circumstanțe tehnice.

Notificări

În calitate de utilizator înregistrat, aveți opțiunea de a primi notificări personale prin e-mail. Notificările sunt trimise la adresa de e-mail stocată în sistem. Puteți trimite notificări pentru următoarele funcții:

 • Mesaje noi

 • Rezultatele de la agentul de căutare

 • Rezultate din sugestiile automate de proiecte și profiluri

 • Cereri noi (numai pentru furnizorii de proiecte)

 • Alertă de disponibilitate (numai pentru furnizorul de proiecte)

Dacă doriți, puteți dezactiva parțial această funcție de notificare pentru funcțiile individuale. Setările pentru sugestiile automate de proiecte se găsesc la punctul de meniu 'Office' - 'Project suggestions'. Setările pentru notificările agentului de căutare pot fi găsite în elementul de meniu 'Office', elementul de submeniu 'Search Agent', direct la modificarea sau crearea unui nou agent de căutare în zona 'Send Options'. Pentru expedierea aplicațiilor, setările se găsesc în elementul de meniu 'Settings', elementul de submeniu 'Applications' din zona 'Application Settings'. Alternativ, vă rugăm să ne contactați (a se vedea "Operator").

Trimiterea de notificări se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).

Prin punerea la dispoziție a funcțiilor de notificare, dorim să vă oferim o modalitate simplă de a primi notificări cu rezultate sau recomandări prin e-mail. Adresa de e-mail confirmată prin procedura de dublu opt-in în timpul înregistrării va fi utilizată pentru expediere.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Din păcate, nu vă putem trimite notificări fără furnizarea datelor dumneavoastră personale.

Vânzări / promo (informații promoționale)

Operatorul utilizează datele dumneavoastră personale (adresa de e-mail) pentru a vă trimite ocazional prin e-mail informații promoționale despre serviciile noastre.

Puteți să vă opuneți în orice moment acestei utilizări a adresei dumneavoastră de e-mail și primirii de informații promoționale. Pentru a face acest lucru, veți găsi un link de dezabonare la sfârșitul fiecărui e-mail sau vă rugăm să ne contactați (a se vedea "Operator").

Trimiterea de notificări se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR coroborat cu § 7 alin. 3 din UCA).

Prin furnizarea acestor funcții, dorim să vă oferim o modalitate ușoară de a primi prin e-mail informații promoționale despre serviciile noastre (de exemplu, oferte de reduceri, informații despre noi funcționalități și servicii etc.). Adresa de e-mail confirmată prin procedura double opt-in în timpul înregistrării va fi utilizată pentru expediere.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem trimite informații promoționale.

Expedierea informațiilor promoționale se realizează prin intermediul furnizorului de servicii de expediere Newsletter2Go GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Germania. Puteți vizualiza politica de confidențialitate a furnizorului de servicii de expediere aici: https://www.newsletter2go.de/datenschutz/. Furnizorul de servicii de expediere este utilizat pe baza intereselor noastre legitime în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f. GDPR și un contract de procesare a comenzilor în conformitate cu art. 28 alin. 3 p. 1 GDPR.

Furnizorul de servicii de expediere poate utiliza datele destinatarilor sub formă pseudonimă, adică fără a le atribui unui utilizator, pentru a-și optimiza sau îmbunătăți propriile servicii, de exemplu pentru a optimiza din punct de vedere tehnic expedierea și prezentarea buletinului informativ sau în scopuri statistice. Cu toate acestea, furnizorul de servicii de expediere nu utilizează datele destinatarilor noștri pentru a le scrie el însuși sau pentru a le transmite datele unor terțe părți.

5.2. E-mail - Urmărire

Pentru a optimiza în permanență gama de servicii, analizăm legăturile pe care utilizatorii au făcut clic în corespondența respectivă. Statisticile sunt colectate în mod anonim cu ajutorul instrumentului de urmărire web Google Analytics, fără a fi posibilă nicio referire la anumite persoane.

Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare în scopul înregistrării noastre.

Vă puteți opune în orice moment acestei utilizări a adresei dumneavoastră de e-mail. Pentru a face acest lucru, veți găsi un link de dezabonare la sfârșitul fiecărui e-mail sau vă rugăm să ne contactați (a se vedea "Operator").

Expedierea și măsurarea performanțelor asociate sunt efectuate pe baza consimțământului destinatarilor în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a, art. 7 GDPR coroborat cu art. 7 alin. 2 nr. 3 UCA sau, în cazul în care consimțământul nu este necesar, pe baza intereselor noastre legitime în domeniul marketingului direct în conformitate cu art. 6 alin. 1 f GDPR coroborat cu § 7 alin. 3 UCA.

5.3. Contact și formular de contact

Dacă ne contactați prin e-mail sau prin formularul de contact, informațiile pe care le furnizați vor fi stocate și prelucrate în scopul procesării cererii individuale și pentru eventuale întrebări ulterioare.

Prelucrarea datelor introduse în formularul de contact se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

Prin punerea la dispoziție a formularului de contact, dorim să vă permitem să ne contactați într-un mod simplu. Informațiile pe care le furnizați vor fi stocate în scopul procesării cererii de informații și pentru eventuale întrebări ulterioare.

În cazul în care ne contactați pentru a solicita o ofertă, datele introduse în formularul de contact vor fi prelucrate în vederea îndeplinirii măsurilor precontractuale (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR).

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, putem procesa cererea dvs. numai dacă ne furnizați numele, adresa de e-mail și motivul solicitării.

Prin prezenta ne opunem în mod expres utilizării de către terți a datelor de contact publicate în scopul trimiterii de materiale publicitare și de informare nesolicitate. Operatorul paginii de internet își rezervă în mod expres dreptul de a lua măsuri legale în cazul trimiterii nesolicitate de informații publicitare, de exemplu prin intermediul e-mailurilor spam.

5.4. Asistență și gestionarea biletelor

Operatorul utilizează un sistem intern de gestionare a biletelor pentru a înregistra și procesa cererile de asistență. În cazul în care un client contactează freelance.ro prin e-mail sau prin formularul de contact sau folosește funcția "Raportează proiectul sau profilul", adresa de e-mail, numele și orice alte informații trimise vor fi stocate în acest sistem de gestionare a tichetelor.

Prelucrarea datelor trimise se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).

În cazul în care ne contactați pentru a solicita o ofertă, datele introduse în formularul de contact vor fi prelucrate în vederea îndeplinirii măsurilor precontractuale (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR).

Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul acceptării sau prelucrării unei solicitări a unui client are ca unic scop furnizarea unei soluții specifice pentru această solicitare. În acest scop, este absolut necesar ca operatorul să poată contacta clientul respectiv. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară.

5.5. Funcția de mesagerie

În plus, freelance.ro oferă funcția 'Send message' prin intermediul căreia freelancerii și furnizorii de proiecte pot intra în contact. Toate mesajele sunt stocate în căsuța dvs. de primire (accesibilă prin intermediul elementului de meniu 'Inbox', elementul de submeniu 'Messages'). Recepționarea mesajelor interne este posibilă pentru toți membrii înregistrați. Trimiterea de mesaje interne este posibilă doar pentru membrii cu abonament plătit, în cazul în care liber-profesioniștii pot contacta doar furnizorii de proiecte. Atunci când se primește un mesaj intern, veți primi o notificare prin e-mail trimisă la adresa de e-mail stocată în sistem. Dacă doriți, puteți dezactiva această funcție de notificare. Transmiterea mesajelor prin e-mail este disponibilă numai pentru membrii cu abonament plătit. Pentru mai multe informații despre abonamente, vă rugăm să consultați paginile Servicii / Freelanceri sau Servicii / Furnizori de proiecte sau Servicii / Clienți finali.

Atunci când trimiteți un mesaj intern către un alt utilizator freelance.ro, următoarele date vor fi afișate destinatarului:

 • Numele dvs. (dacă ați făcut vizibile datele dvs. de contact)

Prelucrarea datelor utilizate în cadrul funcției de mesagerie se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

Prin intermediul funcției de mesaj, dorim să vă oferim o modalitate simplă de a intra în contact direct cu furnizorii de proiecte.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la funcția de mesagerie.

5.6. Caracteristica aplicației

În momentul depunerii cererii, informațiile publicate în profil sunt transmise destinatarului - în funcție de tipul de membru, inclusiv un link către profilul online sau datele din profilul online sub formă de fișier. Puteți găsi o prezentare generală a aplicațiilor curente și arhivate la punctul de meniu 'Inbox', punctul de submeniu 'Aplicații'. În calitate de liber profesionist înregistrat cu un abonament plătit, aveți opțiunea de a primi o notificare prin e-mail la adresa de e-mail stocată în sistem atunci când se primește un răspuns la cererea dumneavoastră. Dacă doriți, puteți dezactiva această funcție de notificare.

Prelucrarea datelor utilizate în cadrul funcției de aplicație se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).

Prin punerea la dispoziție a funcționalității aplicației, dorim să vă oferim o modalitate simplă de a vă înscrie direct la proiecte și de a trimite documentele de înscriere la furnizorul de proiecte.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la funcția aplicației.

5.7. Recomandarea de proiecte și profiluri

Utilizatorii înregistrați pe freelance.ro pot trimite profiluri personale sau proiecte postate de alți utilizatori prin e-mail generat automat la orice adresă de e-mail pentru a recomanda proprietarul profilului sau proiectului. Acest lucru se face prin intermediul funcției 'Forward profile' ("Redirecționează acest profil de freelancer către contacte externe"), care este afișată deasupra fiecărui profil personal sau 'Forward project', care este afișată lângă fiecare proiect. Trebuie introduse numele și adresa de e-mail a destinatarului recomandării și un mesaj suplimentar. E-mailul este trimis în numele utilizatorului. Toate datele cu caracter personal colectate în legătură cu recomandarea vor fi utilizate exclusiv pentru recomandare și nu vor fi folosite în alte scopuri.


Atunci când trimiteți o recomandare, destinatarului i se afișează următoarele date:

 • Numele dumneavoastră

 • Adresa dumneavoastră de e-mail


Trimiterea de către utilizator are loc cu condiția ca destinatarul să nu se simtă deranjat de e-mail. Pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestui serviciu, următoarele date de e-mail sunt stocate într-un jurnal de audit, într-un jurnal al serverului web sau într-un jurnal de e-mail pentru o perioadă de șase săptămâni:

 • Adresa de e-mail

 • Timp de acces

 • Adresa IP

 • URL

 • Tipul de cerere HTTP

 • Statutul HTTP al răspunsului HTTP

 • ID-ul de sesiune atribuit

 • Numele utilizatorului


În cazul în care drepturile destinatarilor au fost încălcate de acest serviciu, este posibil să se raporteze abuzul operatorului și să se blocheze adresa de e-mail a destinatarului. Destinatarii au dreptul de a primi informații despre toate datele de e-mail stocate de ei la operator. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să ne contactați (a se vedea "Operator").


Prelucrarea datelor utilizate în cadrul funcției "Recomandare de proiecte și profiluri" se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).


Prin furnizarea acestei funcții, dorim să vă oferim o modalitate simplă de a trimite informații despre proiecte și profiluri interesante unor terțe părți.


Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la funcția "Recomandarea de proiecte și profiluri".


Prelucrarea datelor introduse de destinatar (de exemplu, adresa de e-mail, numele) se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR). Prin furnizarea acestei funcții, dorim să vă oferim o modalitate simplă de a obține informații despre proiecte și profiluri interesante. Datele dumneavoastră introduse de un utilizator freelance.ro vor fi stocate în scopul trimiterii unui e-mail.

5.8. Raportați caracteristica proiectului sau a profilului

Lucrătorii independenți înregistrați pe freelance.ro pot raporta probleme, erori sau alte caracteristici evidente (de exemplu, proiectul nu mai este actualizat, plasare permanentă, duplicate etc.) la proiectele sau profilurile altor utilizatori. Acest lucru se face prin intermediul funcției 'report proiect' ("Raportează problemele cu acest proiect echipei freelance.ro."), care este afișată lângă fiecare proiect sau 'report profil' ("Raportează problemele cu acest profil echipei freelance.ro."), care este afișată deasupra fiecărui profil personal. În cazul în care ne notificați un proiect/profil, informațiile pe care le furnizați și adresa dvs. de e-mail vor fi stocate și prelucrate în scopul procesării notificării individuale și pentru eventuale întrebări ulterioare.

Prelucrarea datelor utilizate în cadrul funcției "Raportați proiectul sau profilul" se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD).

Prin această funcție, dorim să vă oferim o modalitate simplă de a ne semnala probleme, erori și alte caracteristici evidente ale proiectelor sau profilurilor.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la funcția "Raportați proiectul sau profilul".

6. Mai multe funcții

6.1. Statistici și activitate online

În calitate de utilizator înregistrat pe freelance.ro, sunt colectate statistici privind activitățile dumneavoastră. Datele cu caracter personal colectate pentru întocmirea acestor statistici sunt generate în mod automat și nu sunt utilizate în niciun alt scop.


Activități (publice)

Atunci când profilul dvs. este online, statisticile privind activitățile dvs. online sunt afișate tuturor vizitatorilor profilului dvs. Acestea includ:

 • Ora înregistrării dumneavoastră pe freelance.ro

 • Numărul de vizualizări ale profilului

 • Data ultimei actualizări a profilului dvs.

 • Un afișaj care arată dacă sunteți conectat în prezent la freelance.ro


Statistici personale

La punctul de meniu 'Office', subpunctul de meniu 'Statistică' veți găsi alte statistici pentru contul dumneavoastră freelance.ro. Aceste date pot fi vizualizate doar de dumneavoastră și sunt folosite pentru a vă evalua calitatea de membru:

 • - Ora înregistrării dumneavoastră pe freelance.ro

 • - Ora ultimei autentificări

 • - Statistici privind mesajele interne

 • - Statistici de aplicare

 • - Date din lista de memorie

 • - Numărul de vizualizări ale profilului

 • - Vizitatori la profilul dvs.

 • - Numărul de furnizori de proiecte care vă monitorizează disponibilitatea (prin intermediul alertei de disponibilitate)


Atunci când un utilizator cu un profil online vizitează un alt profil, el este prezentat acelui utilizator ca un "vizitator" al profilului său. Sunt afișate poza de profil, titlul sau funcția din profil și - pentru membrii cu abonament plătit - numele sau numele furnizorului de proiecte.

6.2. Mărturii ale clienților

În calitate de utilizator înregistrat al freelance.ro, puteți oferi mărturiile clienților dumneavoastră. Acest lucru se face prin intermediul funcției 'Adaugă mărturie client'. Pe lângă părerea dvs., numele dvs. va fi, de asemenea, salvat și publicat împreună cu poza dvs. de profil (dacă este disponibilă). Acest lucru servește securității operatorului, care poate fi urmărit penal pentru conținut ilegal pe site-ul său, chiar dacă acesta a fost creat de utilizatori. Vă puteți revoca în orice moment consimțământul pentru publicarea mărturiilor dumneavoastră de client. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să ne contactați (a se vedea "Operator").

Prelucrarea datelor utilizate în cadrul funcției de mărturie a clienților se bazează pe consimțământul utilizatorului (GDPR Art. 6 alin. 1 lit. a).

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la funcția noastră de mărturii ale clienților.

6.3. Funcția de comentariu

Atunci când utilizatorii lasă comentarii pe blog, în plus față de aceste informații, sunt stocate, pe lângă aceste informații, ora la care au fost create, adresa de e-mail (adresa de e-mail nu este publicată), opțional, site-ul web și numele de utilizator selectat anterior de către vizitatorul site-ului web. Acest lucru servește la securitatea operatorului, care poate fi urmărit penal pentru conținutul ilegal de pe site-ul său, chiar dacă acesta a fost creat de către utilizatori. Vă puteți revoca în orice moment consimțământul pentru publicarea comentariilor dumneavoastră. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să ne contactați (a se vedea "Operator").

Prelucrarea datelor introduse sub formă de comentarii se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR). Prin punerea la dispoziție a funcției de comentarii, dorim să vă permitem să interacționați într-un mod simplu. Informațiile pe care le furnizați vor fi stocate în scopul procesării cererii și pentru eventuale întrebări ulterioare.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la funcția noastră de comentarii.

6.4. Sondaje

Operatorul efectuează sondaje de opinie în rândul utilizatorilor de mai multe ori pe an. Participarea este voluntară. Datele introduse de participanți sunt stocate intern și utilizate în mod anonim pentru evaluări sau publicate.

6.5. Evaluări, raportare

Evaluările și rapoartele sunt create și publicate exclusiv sub formă anonimă, adică fără nicio referire la persoane anume. În acest scop, datele sunt stocate pe plan intern într-o bază de date separată în formă anonimă, sunt prelucrate în continuare și sunt publicate sub forma unor rapoarte, analize și evaluări. Aveți dreptul de a vă opune utilizării sau transmiterii datelor dvs. în scopul cercetării de piață sau de opinie. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să ne contactați (a se vedea "Operator").

6.6. Caracteristica Data Protection Cockpit

Furnizorii de proiecte cu un abonament special plătit își pot încărca propria politică de confidențialitate cu ajutorul funcției "Declarație de consimțământ privind protecția datelor" și pot cere liber-profesioniștilor înregistrați să o accepte ca parte a aplicației sau din proprie inițiativă. Atunci când se încarcă o nouă versiune a formularului de consimțământ privind protecția vieții private, utilizatorii cu consimțământul existent trebuie să accepte din nou versiunea actualizată. Furnizorul de proiecte are opțiunea de a defini acest consimțământ ca fiind un câmp obligatoriu sau opțional.

Consimțământul privind politica de confidențialitate a furnizorului de proiecte de către freelancer are loc în cadrul procesului de aplicare prin intermediul unei întrebări suplimentare sau a unei inițiative în profilul companiei furnizorului de proiecte în zona "Consimțământ privind protecția datelor". Rezultatul consimțământului (de acord/nu este de acord) este transmis furnizorului de proiecte și este afișat, de asemenea, în gestionarea aplicației acestuia (în zona "Cockpit de protecție a datelor"). Odată cu consimțământul, freelancerului i se trimite un e-mail separat cu datele de contact, conținutul politicii de confidențialitate și trimiterea la dreptul de informare și revocare.

În calitate de freelancer înregistrat, vă puteți revoca în orice moment consimțământul privind politica de confidențialitate a furnizorului de proiecte, cu efect pentru viitor (în conformitate cu art. 21 GDPR). În acest scop, este suficient să revocați consimțământul respectiv în contul dvs. la punctul de meniu "Aplicație", în zona "Cockpit de protecție a datelor". Revocarea consimțământului privind protecția datelor și solicitarea de ștergere a datelor cu caracter personal vor fi trimise automat furnizorului de proiecte prin e-mail. O copie a acestui e-mail vă va fi trimisă ca dovadă. Alternativ, contactați direct furnizorul de proiect.

Pentru cereri de informații cu privire la utilizarea datelor dvs. personale de către furnizorul de proiecte (în conformitate cu art. 15 din RGPD), vă rugăm să contactați direct furnizorul de proiecte în calitate de operator.

freelance.de GmbH nu este răspunzătoare pentru acuratețea, caracterul complet sau legalitatea politicii de confidențialitate a furnizorului de proiecte. În cazul unei încălcări a drepturilor solicitantului prin utilizarea datelor cu caracter personal de către furnizorul de proiecte, solicitantul despăgubește freelance.ro de toate pretențiile. Despăgubirea include, de asemenea, costurile juridice necesare.

Prelucrarea datelor utilizate în cadrul funcției Data Protection Cockpit se bazează pe consimțământul utilizatorului (GDPR Art. 6 alin. 1 lit. a).

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară și se bazează exclusiv pe consimțământul dumneavoastră. Fără furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu vă putem acorda acces la funcția Data Protection Cockpit.

6.7. Ați confirmat caracteristica postului profesional

Freelancerii înregistrați pe freelance.ro își pot confirma proiectele și experiența de lucru de către clienții lor sau direct de către operator. Acest lucru se face prin intermediul funcției 'Have professional post confirmed', care poate fi executată în cadrul fiecărui proiect/experiență profesională. Lista proiectelor/experienței profesionale se găsește la punctul de meniu 'Personalul meu freelance.ro' și la punctele de submeniu 'Profilul meu', 'Proiect & experiență profesională'.

Confirmarea de către client (confirmare prin e-mail)

Confirmarea de către client are loc prin intermediul unui e-mail generat automat, care este trimis de către utilizator la orice adresă de e-mail. Salutul, numele și un mesaj suplimentar, precum și adresa de e-mail a destinatarului recomandării sunt opționale. E-mailul este trimis în numele utilizatorului. Toate datele cu caracter personal colectate în legătură cu cererea de confirmare vor fi utilizate exclusiv pentru confirmare și nu vor fi folosite în alte scopuri.


Atunci când trimiteți o cerere de confirmare, următoarele date cu caracter personal vor fi afișate destinatarului:

 • Numele dumneavoastră

 • Adresa dumneavoastră de e-mail


Trimiterea de către utilizator are loc cu condiția ca destinatarul să nu se simtă deranjat de e-mail. Pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestui serviciu, următoarele date de e-mail sunt stocate într-un jurnal de audit, într-un jurnal al serverului web sau într-un jurnal de poștă electronică pentru o perioadă de șase săptămâni:

 • Adresa de e-mail

 • Timp de acces

 • Adresa IP

 • URL

 • Tipul de cerere HTTP

 • Statutul HTTP al răspunsului HTTP

 • ID-ul de sesiune atribuit

 • Numele utilizatorului


În cazul în care drepturile destinatarilor au fost încălcate de acest serviciu, este posibil să se raporteze abuzul operatorului și să se blocheze adresa de e-mail a destinatarului. Destinatarii au dreptul de a primi informații despre toate datele de e-mail stocate de ei la operator. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să ne contactați (a se vedea "Operator").


Odată cu confirmarea de către destinatar, numele, compania și adresa de e-mail a clientului sunt salvate și afișate. Există opțiunea de confirmare anonimă, caz în care nu se afișează datele clientului. Clientul are dreptul de a revoca consimțământul pentru afișarea și stocarea datelor sale în orice moment, fără a oferi motive. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să ne contactați (a se vedea "Operator").


Confirmarea de către operator (confirmare prin document)

Pentru a obține confirmarea proiectului și a experienței de muncă de către operator, trebuie să se prezinte operatorului o copie a unei dovezi de muncă (de exemplu, un certificat de muncă etc.) (datele care nu sunt necesare trebuie să fie șterse cu negru). Documentele trimise pentru verificare sunt adăugate automat ca fișier public atașat la postul profesional după verificarea și confirmarea de către operator și sunt vizibile pentru vizitatorii profilului. Clienții în cauză au dreptul de a se opune publicării datelor lor în orice moment, fără a oferi motive. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să ne contactați (a se vedea "Operator").


Prelucrarea datelor utilizate în cadrul funcției "Confirmare post profesional" se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).


Prin această funcție, dorim să vă oferim o modalitate simplă de a obține confirmarea experiențelor profesionale și de proiect de către terțe părți.


Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la funcția "Confirmarea postului profesional".


Prelucrarea datelor introduse de destinatar (de exemplu, adresa de e-mail, numele) se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR). Prin furnizarea acestei funcții, dorim să vă oferim o modalitate simplă de confirmare a proiectului și a experienței profesionale a freelancerilor. Datele dumneavoastră introduse de un utilizator freelance.ro și informațiile pe care le furnizați în cadrul confirmării de referință vor fi stocate în scopul trimiterii unui e-mail și al afișării postului profesional confirmat.

6.8. Caracteristica certificatului de autenticitate

În calitate de liber profesionist înregistrat și cu un abonament plătit, un certificat de autenticitate poate fi emis la cererea dumneavoastră. Acest lucru se face prin intermediul funcției 'Certificat de autenticitate'. Pentru mai multe informații despre calitatea de membru, consultați pagina Servicii / Liber profesioniști independenți. În acest scop, trebuie să prezentați operatorului, ca dovadă a identității, o copie a unei facturi curente de energie electrică, telefonie sau internet sau o copie a permisului de conducere, o listă de verificare pentru validarea unor date de profil și, dacă este cazul, o copie a permisului de muncă (datele care nu sunt necesare, în special numerele de serie, trebuie să fie șterse cu negru). Lista de verificare include următoarele date:

 • Sex

 • Nume și prenume

 • Adresa

 • Naționalitate

 • Data nașterii

 • Adresa de e-mail

 • Numere de telefon (Business / Mobil)

Lista de verificare este stocată pentru perioada de valabilitate a certificatului de autenticitate în cadrul politicii de confidențialitate aplicabile. Documentele depuse pentru cerința de verificare vor fi distruse în mod corespunzător de către operator după verificare. Vă puteți revoca în orice moment consimțământul pentru activarea Certificatului de autenticitate. Pentru a face acest lucru, vă rugăm să ne contactați (a se vedea "Operator"). Pentru mai multe informații, consultați pagina Certificate of Authenticity pagina.

Prelucrarea datelor utilizate în cadrul caracteristicii Certificatului de autenticitate se bazează pe consimțământul utilizatorului (GDPR art. 6 alin. 1 lit. a).

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu vă putem acorda acces la funcția noastră de certificat de autenticitate.

6.9. Caracteristica de asigurare a calității

În cazul în care datele de contact ale unei societăți care publică un proiect nu pot fi validate, operatorul solicită un document de validare (de exemplu, înregistrarea întreprinderii) ca măsură de asigurare a calității. Documentele depuse pentru cerința de verificare vor fi distruse în mod corespunzător de către operator după verificare.

6.10. freelance.ro - Caracteristica suitei

În calitate de utilizator înregistrat pe freelance.ro, vă puteți crea clienți, puteți înregistra timpii proiectelor și puteți crea și trimite facturi online. Se înregistrează numele companiei dvs. (opțional), numele, adresa, codul de TVA și detaliile contului, precum și valoarea facturilor. Datele colectate prin intermediul freelance.ro - Suite sunt stocate într-o bază de date separată de portal (www.freelance.ro) pe un server separat din Germania. Pentru a vă înregistra în freelance.ro - Suite, are loc o comunicare unică între serverul portalului și serverul modulului. Acest schimb unic este criptat prin SSL. Se transmit numele de utilizator, adresa de e-mail și parola criptată. Datele colectate în freelance.ro - Suite sunt disponibile doar pentru evaluările personale ale utilizatorului.

În cursul furnizării serviciilor, operatorul poate avea acces la datele dumneavoastră personale și la cele ale clienților dumneavoastră. Atunci când prelucrează și utilizează date cu caracter personal, operatorul acționează în numele dvs. și este obligat în temeiul art. 28 GDPR să urmeze exclusiv instrucțiunile dumneavoastră. Instrucțiunile trebuie să fie în scris. Sunteți responsabil pentru permisibilitatea colectării, prelucrării și utilizării datelor, precum și pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

Prelucrarea datelor utilizate în cadrul funcției freelance.ro - Suite se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR).

Prin furnizarea suitei freelance.ro - Suite, dorim să vă oferim o modalitate simplă de a gestiona datele clienților, orele de lucru și facturile.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară. Fără furnizarea datelor dvs. personale, nu vă putem acorda acces la funcția noastră freelance.ro - Suite.

6.11. Funcția de export de proiecte

Proiectele anunțate pe freelance.ro sunt transmise către portalurile partenerilor selectați prin intermediul exportului de proiecte. Acolo, anunțurile de proiecte sunt publicate sub numele companiei "freelance.ro", parțial fără a menționa numele companiei sau și cu numele companiei de publicitate. Acest lucru depinde de acordul contractual dintre freelance.de GmbH și portalurile partenere. De regulă, proiectele de toate calificările sunt exportate către portalurile partenere; în cazul în care există restricții pentru anumite calificări, acest lucru este indicat în notele de export. În mod implicit, exportul către toate portalurile este activat, dar acesta poate fi setat individual de fiecare furnizor de proiecte la punctul de meniu 'Export de proiecte'. Funcționalitatea de export de proiecte este disponibilă pentru toți furnizorii de proiecte înregistrați.

6.12. Caracteristica de vizibilitate extinsă

Prin intermediul funcționalității "vizibilitate extinsă", profilurile freelancerilor plasate online pe freelance.ro sunt publicate cu partenerii de cooperare selectați. Acolo, profilurile sunt afișate în numele freelance.ro pe paginile partenerilor. Aceasta este doar o afișare sau o legătură a profilurilor, transmiterea datelor către partenerii de cooperare nu are loc. Funcționalitatea "vizibilitate extinsă" este disponibilă pentru toți liber-profesioniștii înregistrați. Pentru informații suplimentare despre partenerii noștri de cooperare, vă rugăm să ne contactați (a se vedea "Operatori").

6.13.Servicii în cloud

Operatorul utilizează servicii software accesibile prin intermediul internetului (așa-numitele "servicii cloud", denumite și "Software as a Service (SaaS)") în următoarele scopuri: Stocarea și gestionarea documentelor, gestionarea calendarului, trimiterea de e-mailuri, foi de calcul și prezentări, partajarea documentelor, a conținutului și a informațiilor cu anumiți destinatari sau publicarea altor conținuturi, precum și chat-uri interne și externe și participarea la conferințe audio și video.

Serviciile software utilizate de operator în aceste scopuri sunt furnizate de furnizorul (furnizorii) menționat (menționați) mai jos, pe serverele acestora. În acest context, datele cu caracter personal pot fi prelucrate și stocate pe serverele furnizorilor în măsura în care acestea fac parte din procesele de comunicare cu operatorul sau sunt prelucrate în alt mod de către operator, astfel cum se prevede în contextul prezentei politici de confidențialitate. Aceste date pot include, în special, date de bază și date de contact ale utilizatorilor, date privind tranzacțiile, contractele, alte procese și conținutul acestora. Furnizorii de servicii cloud prelucrează, de asemenea, utilizarea și metadatele pentru a-și securiza serverele și pentru a-și optimiza serviciile.

Operatorul atrage atenția asupra faptului că, în funcție de locația furnizorului menționat mai jos, datele menționate mai jos în detaliu pot fi transmise și prelucrate pe servere din afara Uniunii Europene. În acest caz, există riscul ca nivelul de protecție a datelor prevăzut de GDPR să nu fie respectat și ca aplicarea drepturilor dumneavoastră să nu fie posibilă sau să fie dificilă. În cazul în care furnizorul utilizat de către operator se oferă să prelucreze datele exclusiv în UE, operatorul intenționează - dacă în prezent nu este deja implementat - să prelucreze datele dvs. exclusiv acolo.

Prelucrarea datelor necesare pentru executarea contractelor și a cererilor de informații precontractuale se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. b GDPR. Prelucrarea altor date se bazează pe un interes legitim (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR).

Furnizorii de servicii cloud utilizați sunt:

Servicii Microsoft Cloud:

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 SUA

Site web: https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage

Politica de confidențialitate: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

7. Drepturile dumneavoastră și dispozițiile finale

7.1. Ștergerea sau blocarea datelor

Operatorul aderă la principiile de evitare a datelor și de economisire a datelor și, prin urmare, stochează datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor menționate aici sau în conformitate cu diferitele perioade de stocare stabilite de legiuitor. În cazul în care ne-ați dat consimțământul, vom stoca datele dvs. până când vă veți revoca consimțământul.

După ce scopul respectiv a încetat să mai existe sau după expirarea acestor perioade, datele corespunzătoare sunt blocate sau șterse în mod obișnuit, în conformitate cu dispozițiile legale. În următoarea prezentare generală veți găsi perioadele noastre de ștergere a datelor cu caracter personal:

Tipul de date Exemple Termene de ștergereComentariu
Date de jurnal generalJurnalele aplicațiilor, jurnalele serverului web, jurnalele de e-mail etc.6 săptămâni
Date de jurnal tranzacții de platăJurnalele de audit 12 luniCertificare PCI-DSS (tranzacții de plată securizate)
Date de jurnal Dovada ștergerii datelorID-ul utilizatorului, URL-ul etc.3 ani
Freelancer - (date de înregistrare, mărturii ale clienților, date specifice contului sau profilului, date freelance.ro - Suite și date din alte caracteristici utilizate)Numele, adresa, adresa de e-mail etc.48 de oreDatele freelancerilor înregistrați vor fi șterse în maximum 48 de ore de la închiderea contului. În cazul unui abonament activ, termenul se prelungește la 6 săptămâni.
Furnizori de servicii de personal, clienți finali, case de sistem și companii de consultanță - (date de înregistrare, mărturii ale clienților, date specifice contului sau profilului, date freelance.ro - Suite și date din alte caracteristici utilizate)Numele, adresa, adresa de e-mail etc.6 săptămâniDatele companiilor înregistrate vor fi șterse în termen de maximum 6 săptămâni de la închiderea contului. În cazul în care mai există încă cereri de plată a taxelor de servicii împotriva companiilor, Prima începe doar de la momentul ultimei cereri de plată a taxelor (data de încheiere a contractului).
Date pentru vânzări / promo (informații promoționale)Adresa de e-mail12 săptămâniDatele vor fi prelucrate în acest context numai atât timp cât a fost acordat consimțământul corespunzător. Acestea sunt șterse după 12 săptămâni.
Date pentru formularul de contact, gestionarea suportului și a biletelor, funcția "Raportează proiectul sau profilul"Nume, adresă de e-mail etc.12 săptămâniDatele vor fi șterse în termen de cel mult 12 săptămâni de la procesarea cererii. În cazul în care apare o relație contractuală, suntem supuși perioadelor legale de păstrare conform Codului comercial german (HGB) și ștergem datele dvs. după expirarea acestor perioade.
Datele candidatului și documentele de candidatură (la freelance.de GmbH)Nume, adresă, adresă de e-mail, CV, certificate, fotografie etc.6 luni

Relevant pentru anunțurile de angajare ale freelance.de GmbH (a se vedea Datele vor fi șterse în termen de cel mult 6 luni de la încheierea procesului de aplicare.

Date pentru comentariiNume, adresă de e-mail etc.-Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare în scopul colectării sau când consimțământul este revocat.
Date de analiză (de exemplu, Google Analytics)date de utilizare pseudonimizate-Datele sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare în scopul înregistrării noastre.
Date relevante în temeiul dreptului comercial sau fiscalFacturi și bonuri contabile, scrisori de afaceri etc.10 aniCerințe legale: § 257 din Codul comercial german, § 147Codul fiscal, precum și § 14b din Legea privind TVA.
Date relevante în temeiul dreptului comercial sau fiscalScrisori comerciale (cu excepția facturilor de intrare și de ieșire), scrisori de afaceri, e-mailuri și alte documente digitale6 aniCerințe legale: § 257 din Codul comercial german, § 147 din Codul fiscal, precum și § 14b din Legea privind TVA.

7.2. Dreptul la informare

Aveți dreptul de a primi informații cu privire la toate datele dumneavoastră cu caracter personal stocate de către operator (în conformitate cu articolul 15 din RGPD). Puteți vizualiza datele dvs. după ce vă conectați la punctul de meniu 'Personalul meu freelance.ro' și la punctele de submeniu 'Profilul meu', 'Profilul companiei' și 'Gestiunea proiectelor'. Alte date pot fi găsite la elementul de meniu 'Settings', elementul de submeniu 'Account'. Alternativ, puteți contacta operatorul cu întrebări referitoare la dreptul dumneavoastră la informare și la datele stocate despre dumneavoastră (a se vedea "Operator").

7.3. Dreptul de opoziție și de revocare

Aveți dreptul de a vă opune afișării datelor dumneavoastră pe freelance.ro. Pentru a face acest lucru, utilizați butonul 'Vizibilitate activată/dezactivată' de la punctul de meniu 'freelance.ro meu', punctul de submeniu 'Vizualizare'.

Pentru a vă exercita dreptul de a vă opune prelucrării (art. 21 GDPR), vă rugăm să ne contactați (a se vedea "Operator").

Puteți efectua modificări sau revoca consimțământul în orice moment prin notificarea operatorului, cu efect pentru viitor (articolul 7 alineatul (3)). Pentru a face acest lucru, vă rugăm să ne contactați (a se vedea "Operator").

7.4. Dreptul la recurs

Puteți depune în orice moment o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă pentru dumneavoastră (art. 77 din RGPD). Autoritatea de supraveghere competentă depinde de statul federal în care aveți reședința. O listă a autorităților de supraveghere (pentru sectorul non-public) cu adresa poate fi găsită la: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

7.5. Alte drepturi

Pentru rectificarea (art. 16 GDPR) sau ștergerea datelor (art. 17 GDPR), restricționarea prelucrării (art. 18 GDPR) sau dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 GDPR), vă rugăm să ne contactați (a se vedea "Operator"). În acest caz, utilizarea freelance.ro este posibilă doar într-o măsură limitată.

7.6. Sub rezerva modificării

Experiența arată că situația juridică în materie de protecție a datelor face obiectul unor reforme periodice, la care politica de confidențialitate ar putea, de asemenea, să trebuiască să fie adaptată. Conținutul acestei oferte este, de asemenea, supus unor modificări constante și unor evoluții ulterioare. Prin urmare, operatorul își rezervă dreptul de a adapta această politică de confidențialitate în consecință. În plus, ar trebui să vizitați acest site web la intervale regulate pentru a vă informa cu privire la eventualele modificări ale politicii de confidențialitate și ale altor condiții de utilizare de pe acest site web. Noua politică de confidențialitate se va aplica apoi la următoarea dvs. vizită.

Actualizat: 12 iunie 2024