Termeni și condiții de utilizare a platformei

Cuprins

(Notă: Pentru a nu afecta fluxul lecturii, atât în prezentul paragraf, cât și în textul contractual care urmează se menționează doar forma masculină, iar formele feminine și celelalte sunt întotdeauna înțelese în același mod)

1. Scopul aplicației

1.1. Prezenții termeni de utilizare guvernează relația juridică dintre freelance.de GmbH (denumită în continuare: „freelance.ro”), în calitate de operator al platformei online freelance.ro și utilizatorii înregistrați (denumiți în continuare: „utilizatori”) ai acestei platforme online B2B. Prezenții termeni de utilizare guvernează utilizarea platformei online freelance.ro, inclusiv utilizarea blogului freelance.ro, exclusiv și indiferent de dispozitivul sau sistemul final de operare utilizat, inclusiv utilizarea serviciilor prin intermediul aplicațiilor corespunzătoare.

1.2. Devierea utilizatorului de la termeni și condiții se va aplica numai dacă și în măsura în care acest lucru este recunoscut în scris de freelance.ro.

2. Obiectul contractului

2.1. freelance.ro pune la dispoziție o platformă de informare, servicii și comunicare care oferă utilizatorilor posibilitatea de a achiziționa personal și proiecte și de a se prezenta. Mai mult decât atât, serviciile freelance.ro permit și schimbul de mesaje electronice între grupuri de utilizatori și între utilizatori și freelance.ro. În plus, freelance.ro oferă utilizatorilor un blog pentru schimbul concret de comentarii asupra postărilor (blog freelance.ro).

2.2. Serviciile freelance.ro se împart în două categorii: abonamente gratuite și abonamente plătite.

2.3. Prezentarea generală actuală a serviciilor diferitelor tipuri de abonamente și conturi este disponibilă pe freelance.ro. freelance.ro își rezervă dreptul de a extinde, modifica, reduce sau întrerupe parțial gama de servicii pentru dezvoltarea continuă a freelance.ro, în măsura în care acest lucru nu afectează în mod nejustificat interesele respectivului utilizator. Pretențiile de reducere, rambursare sau compensare ale utilizatorului nu decurg din aceasta. Cu toate acestea, utilizatorul are dreptul de a-și rezilia calitatea de membru în mod extraordinar pentru un motiv întemeiat în conformitate cu clauza 9.3, adică fără a respecta perioada de preaviz prevăzută în clauza 9.2, dacă pe parcursul unui termen minim convenit sau până la expirarea perioadei obișnuite de reziliere, gama de servicii selectate și comandate de acesta este redusă sau întreruptă într-o măsură semnificativă.

2.4. freelance.ro oferă utilizatorului cea mai bună gamă de conținut și servicii disponibilă în contextul posibilităților tehnice. freelance.ro are dreptul de a întrerupe pentru scurt timp accesul la freelance.ro pentru lucrările necesare de întreținere, securitate sau actualizare. Nicio responsabilitate nu poate fi acceptată pentru întreruperi ale gamei de conținut și servicii care sunt în afara controlului freelance.ro

2.5. Ofertele partenerilor sunt valabile numai pentru grupurile de utilizatori specificate de freelance.ro, pe care freelance.ro le stabilește la propria discreție, cu excepția cazului în care se menționează altfel în mod expres. freelance.ro nu este implicat în contractele încheiate direct între utilizatori și companiile partenere, nici ca partener contractual, nici ca reprezentant. Acestor oferte pentru parteneri li se aplică TCG-urile și politicile de confidențialitate ale companiilor partenere respective.

2.6. freelance.ro poate informa fiecare utilizator despre noi oferte proprii și oferte ale companiilor partenere. freelance.ro poate trimite în mod activ informații utilizatorilor înregistrați pentru a aduce laolaltă furnizorii și solicitanții, astfel încât proiectele să poată fi realizate cât mai rapid și eficient și realizate cu succes din punctul de vedere al părților contractante respective. Canalele de comunicare disponibile și utilizate pe piață (cum ar fi e-mail, mesaje interne, SMS, servicii de mesagerie, fluxuri sociale) pot fi utilizate în acest scop.

3. Înregistrare și cont utilizator

3.1. Utilizarea serviciilor disponibile pe freelance.ro necesită înregistrarea și autentificarea ca utilizator. Înregistrarea ca utilizator nu garantează participarea. freelance.ro are dreptul de a respinge aplicațiile utilizatorilor fără a oferi motive.

3.2 Utilizatorului i se permite să se înregistreze și să se autentifice numai dacă este major și are capacitate juridică nelimitată. Minorilor li se interzice înregistrarea și autentificarea. În cazul unei persoane juridice, înregistrarea și autentificarea trebuie efectuate de o persoană fizică cu capacitate juridică nelimitată și putere de reprezentare.

3.3. Prin trimiterea formularului de înregistrare, utilizatorul transmite o ofertă de a încheia un contract de utilizare cu freelance.ro. Dacă freelance.ro acceptă înregistrarea, utilizatorul va primi un e-mail de confirmare cu un link de activare personalizat. Făcând clic pe acest link de activare, se încheie un contract de utilizare a serviciilor freelance.ro (denumit în continuare „contract de utilizare”) între freelance.ro și utilizator. Pentru a finaliza înregistrarea, utilizatorul trebuie să acceseze linkul furnizat împreună cu e-mailul de confirmare. Contractul de utilizare va intra în vigoare înainte ca linkul de activare să fie activat în măsura în care un abonament cu plată a fost deja încheiat de utilizator.

3.4 După înregistrarea cu succes, se creează un cont de utilizator pentru utilizator, pe care utilizatorul îl poate accesa folosind adresa sa de e-mail și parola. Parola poate fi schimbată de utilizator în orice moment în zona de utilizator protejată prin parolă. Aceasta trebuie să fie păstrată secretă de către utilizator și protejată împotriva accesării de către persoane terțe neautorizate. În cazul în care utilizatorul descoperă sau suspectează că datele sale de acces sunt folosite de o terță parte fără autorizație, acesta trebuie să informeze imediat freelance.ro și să-și schimbe fără întârziere parola.

3.5 Fiecare utilizator se poate înregistra o singură dată pentru utilizarea comercială sau independentă a serviciilor freelance.ro. Conturile de utilizator nu sunt transferabile. În cazul unor încălcări, conturile individuale sau toate conturile de utilizator pot fi blocate sau șterse de freelance.ro; într-un astfel de caz, freelance.ro își rezervă, de asemenea, dreptul la rezilierea extraordinară a conturilor individuale sau a tuturor conturilor utilizatorului afectat. În acest caz, nu se va face rambursarea cotizațiilor de membru deja plătite; cotizațiile de membru corespunzătoare vor fi reținute ca și compensație forfetară, iar membrului i se va permite să dovedească faptul că nu a fost suferit niciun prejudiciu sau că prejudiciul suferit a fost în sumă mai mică. Dacă acest lucru poate fi dovedit, freelance.ro va rambursa taxele de membru corespunzătoare proporțional, în măsura în care acestea depășesc prejudiciul suferit. În cazul în care un prejudiciu real suferit de freelance.ro depășește cuantumul cotizațiilor de membru reținute sau blocate, o cerere suplimentară de daune se rezervă în mod expres. Contribuțiile reținute vor fi creditate pentru orice alte cereri de despăgubire.

4. Obligațiile utilizatorilor

4.1. Utilizatorul este obligat

4.1.1. să furnizeze numai informații adevărate și neînșelătoare pe freelance.ro și în comunicarea cu alți utilizatori și să nu folosească pseudonime; în special, ofertele promovate (profiluri, proiecte) trebuie să fie reale; în caz de îndoială și la solicitarea freelance.ro utilizatorul trebuie să facă dovada că proiectele promovate sunt reale; publicarea ofertelor falsificate sau care nu mai există (profiluri, proiecte) este interzisă și poate avea ca rezultat o blocare temporară sau permanentă a contului, desființarea extraordinară de către freelance.ro și/sau formularea de cereri de daune și/sau comunicate altor utilizatori sau făcute vizibile pentru aceștia. freelance.ro își rezervă dreptul de a utiliza un sistem bonus/malus care favorizează profilurile și proiectele bine întreținute și actualizate constant în defavoarea altor profiluri și proiecte în ceea ce privește vizibilitatea și perceptibilitatea;

4.1.2. să introducă informații numai în câmpurile de date pentru care respectivele informații sunt destinate conform descrierii acestora și să nu introducă informații, în special datele de contact, în alte locuri decât cele destinate;

4.1.3. să-și păstreze informațiile de pe freelance.ro actualizate și complete. Furnizorul de proiect este obligat să-și dezactiveze proiectul de îndată ce oferta sa nu mai este de actualitate. Utilizatorul este obligat să-și păstreze informațiile legate de disponibilitate actualizate. În cazul unor încălcări, freelance.ro poate lua măsuri corespunzătoare, care includ în special ștergerea ofertelor (profiluri, proiecte) evident depășite sau care nu mai există; în plus, freelance.ro își rezervă dreptul de a plasa în modul offline profilurile sau proiectele neactuale ale utilizatorilor sau cele care nu au fost actualizate pentru o perioadă de 2 ani, în conformitate cu secțiunea 3.5;

4.1.4. să publice pe freelance.ro doar conținut (în special atunci când își creează propriul profil sau propriile reclame pentru proiecte) și să trimită altor utilizatori doar mesaje care, în scopul freelance.ro, servesc la inițierea unui serviciu, munci, lucru sau altor relații de muncă direct între utilizatori (sau în cazul medierii între un utilizator și un client al mediatorului) sau la postarea de comentarii în mod concret la postările din blogul freelance.ro. Publicațiile externe și mesajele interne (de exemplu, publicitate) nu sunt permise, în special mesajele interne care nu sunt personalizate (de exemplu, corespondențe în masă sau în lanț) sau care nu au o referință clară la profilul destinatarului;

4.1.5. să-și păstreze datele de acces (nume de utilizator, parolă) secrete și să nu le transmită unor terțe părți;

4.1.6. să trateze toate informațiile și datele primite de la alți utilizatori în contextul utilizării freelance.ro ca fiind confidențiale și să nu le transmită sau să le facă accesibile părților terțe, cu excepția cazului în care este clar recunoscut că utilizatorul acționează ca intermediar; în acest caz, intermediarul poate transmite clienților săi informațiile și datele primite sau le poate face accesibile clienților săi doar în măsura în care acest lucru este necesar în scopul medierii. Această obligație rămâne în vigoare după rezilierea contractului;

4.1.7. să-și folosească contul exclusiv în nume propriu sau printr-un reprezentant autorizat și să nu ofere sau să furnizeze unor părți terțe serviciile achiziționate fără acordul freelance.ro, în special să nu ofere altor utilizatori spre folosire servicii din contul său personal; este, de asemenea, responsabilitatea utilizatorului să se asigure că accesul său la freelance.ro și utilizarea serviciilor disponibile pe freelance.ro este realizată exclusiv de către acesta sau de către persoana autorizată de acesta. Dacă se teme că părți terțe neautorizate au obținut sau vor obține cunoștință despre datele sale de acces, freelance.ro trebuie informat imediat; utilizatorul este responsabil pentru orice utilizare și/sau altă activitate desfășurată în baza datelor sale de acces în conformitate cu prevederile statutare;

4.1.8. în cazul existenței mai multor conturi (de exemplu, pentru propriii angajați), să pună fiecare cont la dispoziția unei singure persoane, iar contul să fie utilizat numai de către acea persoană. freelance.ro își rezervă dreptul de a verifica respectarea acestei restricții de utilizare, inclusiv prin mijloace tehnice. În cazul unor încălcări, freelance.ro poate percepe o penalitate contractuală pentru utilizare neautorizată, pe care freelance.ro o poate determina unilateral, la discreția sa rezonabilă, în conformitate cu circumstanțele individuale ale cazului respectiv. Drepturile de utilizare, în special pentru personalul angajat de utilizator, pot fi dobândite;

4.1.9. să se abțină de la orice acțiune care ar putea deteriora sau afecta funcționalitatea infrastructurii tehnice a freelance.ro și funcționarea în siguranță a serviciilor freelance.ro, care ar putea afecta disponibilitatea datelor stocate de freelance.ro, sau care ar putea deranja alți utilizatori;

4.1.10. să nu publice niciun conținut ilegal pe freelance.ro, să nu publice nicio siglă sau imagini ale părților terțe fără acordul prealabil al acestora și să nu încalce niciun drept al părților terțe; în mod special, să nu publice sau să facă referire la niciun conținut insultător, defăimător, pornografic, care pune în pericol tinerii sau în alt mod ilegal. Acest lucru se aplică și comentariilor la postările de pe blogul freelance.ro.

4.2. Utilizatorul se va asigura că este deținătorul tuturor drepturilor necesare publicării cu privire la conținutul pe care îl furnizează și se va abține de la a posta conținut care încalcă drepturile de autor, mărcile comerciale și reglementările legii concurenței.

4.3. Nu este permisă prelucrarea comercială a datelor obținute prin freelance.ro, tranzacționarea cu aceste date sau abordarea utilizatorilor în scopuri de publicitate dacă produsele sau serviciile promovate/oferite sunt în concurență cu freelance.ro. În cazul încălcării acestor prevederi, va fi aplicată o penalitate contractuală care va fi stabilită de freelance.ro la discreția sa rezonabilă. Aceasta poate ajunge până la 10.000 EUR pentru fiecare încălcare. Alte cereri de despăgubire ale freelance.ro rămân neafectate. Penalizarea contractuală se va compensa cu orice alte cereri de despăgubire.

5. Ștergerea de conținut, blocarea utilizatorilor, răspunderea utilizatorului

5.1. freelance.ro își rezervă dreptul de a șterge conținutul publicat de utilizatori sau de a nu publica anumit conținut dacă acesta este ilegal, încalcă bunul simț sau drepturile părților terțe, este incompatibil cu scopul și forma freelance.ro, în special dacă este fals, dacă contrazice prezenții termeni de utilizare sau dacă publicarea sa este nerezonabilă din alte motive. Dreptul menționat mai sus de a șterge conținut publicat de utilizatori sau de a nu publica un anumit conținut se menține și în cazurile în care corectitudinea conținutului publicat sau care urmează a fi publicat este în dispută între doi sau mai mulți utilizatori, până la soluționarea definitivă a litigiului. În plus, freelance.ro își rezervă dreptul de a corecta conținutul publicat de utilizatori în măsura în care acesta conține greșeli de ortografie, erori evidente sau greșeli de scriere (de exemplu, „erori gramaticale” sau „numere transpuse”)

5.2. În cazul în care utilizatorul încalcă obligațiile care îi revin conform prevederilor prezentului contract, freelance.ro are dreptul de a bloca temporar contul de utilizator sau de a rezilia în mod extraordinar contractul cu utilizatorul pentru un motiv întemeiat conform clauzei 9.3. Nu se vor rambursa taxele de membru deja plătite; taxele de membru corespunzătoare vor fi reținute ca și compensație forfetară, iar membrului i se va permite să dovedească faptul că nu s-a produs nicio daună sau că s-au produs daune de valoare mai mică. Dacă membrul poate dovedi acest lucru, freelance.ro va rambursa cotizațiile de membru proporțional în măsura în care acestea depășesc prejudiciul suferit. Cererile de despăgubire ulterioare rămân neafectate, iar sumele forfetare vor fi compensate cu cererile ulterioare de despăgubire.

5.3. În măsura în care un utilizator a fost exclus temporar sau definitiv de la utilizarea serviciilor de către freelance.ro conform paragrafului 5.2., sau contractul existent cu utilizatorul a fost reziliat, utilizatorului îi este interzis să folosească serviciile oferite de freelance.ro cu alte conturi de utilizator, inclusiv astfel de conturi de utilizator care au fost create pentru părți terțe, sau să se înscrie din nou pentru a fi înregistrat pe freelance.ro. În cazul blocării temporare sau pe termen nedeterminat, freelance.ro va bloca accesul utilizatorului și îl va notifica pe acesta prin e-mail. În cazul unei blocări temporare, freelance.ro va reactiva autorizația de acces după expirarea perioadei de blocare și va anunța utilizatorul prin e-mail.

5.4. În cazul unor încălcări ale drepturilor părților terțe de către postările utilizatorului de pe freelance.ro, utilizatorul va despăgubi freelance.ro de toate pretențiile părților terțe. Despăgubirile includ și cheltuielile de judecată necesare, inclusiv toate onorariile judiciare și de avocat, în cuantumul tarifelor prevăzute de lege. În cazul unor reclamații ale unei terțe părți, utilizatorul este, de asemenea, obligat să furnizeze freelance.ro, la cerere și imediat, veridic și complet toate informațiile și detaliile necesare pentru examinarea cererii de daune și orice altă formă de apărare necesară împotriva cererii de daune.

5.5. freelance.ro își rezervă dreptul, până la o soluționare obligatorie, de a bloca temporar informații dacă exactitatea lor este îndoielnică sau dacă părți terțe (în special alți utilizatori) și-au revendicat în mod expres propriile drepturi sau chiar o încălcare a acestora în acest context.

6. Prețuri și termeni de plată

6.1. Prețurile aplicabile la momentul furnizării serviciului respectiv și/sau vizibile pe www.freelance.ro se aplică ofertelor cu plată ale freelance.ro.

6.2. Taxele pentru serviciile primite din partea freelance.ro se plătesc în felul următor:

  • Comisioanele și taxele pentru serviciile prestate de freelance.ro sunt plătibile și datorate imediat după primirea facturii sau conform termenilor de plată menționați pe factură. După data scadentă, plata apare implicit ca restantă.

  • Utilizatorul este de acord ca facturile și memento-urile de plată să poată fi trimise prin e-mail. Facturile sunt întotdeauna disponibile în contul utilizatorului până când sunt șterse.

6.3. freelance.ro își rezervă dreptul de a ajusta prețurile aplicabile respective. Ajustările de preț, precum și ajustările la sfera serviciilor se aplică imediat tuturor abonamentelor nou încheiate. În cazul clienților existenți, ajustările de preț nu se aplică retroactiv condițiilor contractuale de aderare care sunt deja în vigoare, ci doar la o reînnoire sau o nouă înscriere în calitate de membru.

6.4. În măsura în care utilizatorului i se oferă sau i se acordă condiții speciale sau tarife reduse față de prețurile curente respective din partea freelance.ro, aceste condiții speciale sau tarife reduse se referă exclusiv la termenul contractual individual justificat în legătură cu oferta specială. În cazul unei prelungiri ulterioare sau al unei noi înscrieri în calitate de membru, cotizațiile de achitat – sub rezerva unei reglementări individuale exprese de abatere – se vor baza pe prețurile generale aplicabile la momentul prestării serviciilor și prețurilor respective care pot fi vizualizate pe www.freelance.ro.

6.5. Reținerea plăților sau compensarea cu pretenții reconvenționale de către utilizator este permisă numai dacă aceste cereri reconvenționale sunt recunoscute în mod obligatoriu de către freelance.ro sau au fost stabilite în mod legal.

6.6. Plățile prin debit direct, card de credit și serviciu de plată online, de ex. Paypal se fac prin intermediul partenerilor contractuali externi, care sunt menționați pe www.freelance.ro la acest link (vedeți secțiunea 2.5. Transferul de date către țări terțe/părți terțe, „Furnizori externi de servicii de plată”). În cazul unei anulări nejustificate, creanțele freelance.ro sunt atribuite aceluia dintre partenerii contractuali menționați mai sus care a efectuat tranzacția de plată corespunzătoare. Prelucrarea ulterioară va avea loc apoi exclusiv în relația dintre utilizator și partenerul contractual menționat anterior, care a executat tranzacția de plată corespunzătoare.

7. Răspundere

7.1. freelance.ro nu este responsabil pentru acuratețea, completitudinea sau legalitatea informațiilor publicate de utilizatori. Conținutul utilizatorilor publicat pe freelance.ro, paginile participante ale freelance.ro pe rețelele sociale (ex. Facebook, Xing, LinkedIn), precum și pe blogul freelance.ro nu reflectă opinia freelance.ro și nu este verificat din punctul de vedere al acurateței, completitudinii sau legalității.

7.2. freelance.ro va răspunde pentru daune, indiferent de motivul legal, numai dacă freelance.ro, reprezentanții săi legali sau agenții săi indirecți au cauzat prejudiciul prin neglijență gravă sau în mod intenționat sau dacă prejudiciul se datorează încălcării unei obligații contractuale esențiale.

7.3. În cazul răspunderii pentru încălcarea unei obligații contractuale esențiale, fără ca freelance.ro să se facă vinovat de neglijență sau intenție grave, precum și în cazul răspunderii pentru neglijență sau intenție grave din partea angajaților care nu sunt directori generali sau angajații executivi ai freelance.ro, răspunderea freelance.ro este limitată la daunele previzibile în general, care, de regulă, nu depășesc o taxă anuală de utilizare.

7.4. Răspunderea în caz de vătămare asupra vieții, corpului sau sănătății, precum și răspunderea pentru o garanție asumată rămân neafectate de dispozițiile de mai sus.

7.5. freelance.ro se delimitează în mod expres de întreg conținutul tuturor paginilor la care se face trimitere sau la care se face referire pe site-ul web freelance.ro. Acest lucru se aplică tuturor link-urilor și referințelor stabilite în cadrul propriei oferte de internet, precum și pentru intrările externe din cărțile de oaspeți, forumurile de discuții și listele de corespondență. Furnizorul site-ului corelat respectiv este singurul responsabil pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și în special pentru daunele rezultate din utilizarea sau neutilizarea acestor informații furnizate, și nu freelance.ro ca parte care doar se referă la publicația respectivă prin intermediul link-urilor.

8. Protecția datelor

8.1. freelance.ro colectează, prelucrează și utilizează datele utilizatorului în contextul legilor aplicabile privind protecția datelor.

8.2. Se face referire la politica de confidențialitate (clic  aici).

9. Rezilierea contractului

9.1. Contractul pentru un abonament gratuit poate fi reziliat de către părțile contractante în orice moment, fără a oferi motivare.

9.2. Contractul pentru un abonament plătit se va derula inițial pentru perioada minimă de utilizare rezervată de utilizator, dar pentru o perioadă maximă de un an. În cazul în care utilizatorul sau freelance.ro nu reziliază contractul la timp, calitatea de membru cu plată va fi prelungită cu o perioadă de reînnoire de aceeași durată. Contractul de membru cu plată poate fi reziliat cu o perioadă de preaviz de 7 zile înainte de încheierea perioadei minime de contract.

9.3. Dreptul la reziliere extraordinară pentru un motiv întemeiat rămâne neafectat. Un motiv important se referă în special la cazul în care utilizatorul încalcă reglementările legale, încalcă obligațiile esențiale conform prezentului contract sau pune în pericol semnificativ buna reputație a freelance.ro.

9.4. După încetarea contractului, freelance.ro are dreptul de a șterge tot conținutul publicat de utilizator pe freelance.ro.

10. Clauze finale

10.1. Modificările sau completările la acest contract trebuie făcute în scris. Acest lucru este valabil și în cazul clauzelor formale scrise. Nu s-au încheiat acorduri colaterale verbale.

10.2. Este exclusă cesiunea către părți terțe a creanțelor de orice fel împotriva freelance.ro. § 354 din Codul Comercial Herman (HGB) rămâne neafectat.

10.3. freelance.ro își rezervă dreptul de a modifica prezenții termeni și condiții generale de utilizare. freelance.ro va informa utilizatorul cu privire la noii termeni și condiții de utilizare în timp util înainte ca modificările planificate să intre în vigoare. Într-un astfel de caz, utilizatorul are dreptul de a înceta relația contractuală în termen de 4 săptămâni de la primirea acestor informații. După expirarea acestei perioade, modificarea este considerată acceptată de utilizator. freelance.ro va informa utilizatorul despre data de intrare în vigoare a noilor condiții de utilizare atunci când îl va notifica pe acesta cu privire la noile condiții de utilizare.

10.4. Legea Republicii Federale Germania se aplică cu excluderea Convenției ONU privind Contractele de Vânzare Internațională de Bunuri (CISG). Dacă utilizatorul este un comerciant, o entitate juridică de drept public sau un fond special de drept public sau nu are jurisdicție generală în Republica Federală Germania, instanța de la sediul social al freelance.ro este agreată ca jurisdicție exclusivă. freelance.ro are, totuși, dreptul de a acționa în justiție la locul de jurisdicție generală al utilizatorului.

10.5. În cazul în care o anumită clauză a contractului este invalidă în mod total sau parțial, aceasta nu va afecta valabilitatea clauzelor rămase și a părților rămase ale unor astfel de clauze. Părțile contractante sunt obligate să înlocuiască imediat părțile ineficiente ale unei clauze prin acord suplimentar cu un astfel de acord care să se apropie cel mai mult de rezultatul economic al clauzei ineficiente. În caz de îndoială, clauza nevalidă va fi considerată a fi înlocuită de un astfel de acord.

Actualizat: iulie 2021