Manager de proiect, Coordonator de activități, Lider comunitar Lider de echipa, Facilitator

Manager de proiect, Coordonator de activități, Lider comunitar Lider de echipa, Facilitator

Tariful pe oră: Doar pentru membri

Disponibilitate: Doar pentru membri

Disponibilitate de a călători: La cerere

Statut profesional: Freelancer

Experiența totală de muncă: 8 ani

Cunoștințe lingvistice: Română,

Performanță personală

Sunt manager pe scriere de proect elaborez diverse conținuturi digitale și sunt coordonator a diverselor cursuri de instruire online. Sunt responsabilă de promovarea servicilor sau a produselor în mediul online,asigur asistență tehnică în procesele de elaborare a conținuturilor sau cursurilor online. Pot gestiona cursuri de instruire pe diverse teme,Advocay,Lider comunitar ,atrageri de fonduri extrabugetare,transparența APL,Comunicarea eficientă-instrumente moderne de comunicare,implicare comunitară,IT,managementul de proiecte,managementul voluntarilor ,medode și practici de predare nonformale,gestionarea deseurilor.

Cunoștințe lingvistice

Română

Avansat