Manager Airbnb

Manager Airbnb

Tariful pe oră: Doar pentru membri

Disponibilitate: Doar pentru membri

Disponibilitate de a călători: La domiciliu

Statut profesional: Angajat

Experiența totală de muncă:

Cunoștințe lingvistice: Engleză,

Performanță personală

Administrarea si promovarea apartamentelor în regim hotelier pe platforme de tip Airbnb, Booking, etc.

Cunoștințe lingvistice

Engleză

Avansat