Consultant Resurse Umane

Tariful pe oră: Doar pentru membri

Disponibilitate: Doar pentru membri

Disponibilitate de a călători: La domiciliu

Statut profesional: Angajat

Ultima actualizare: 14 Dec. 2023

Experiența totală de muncă:

Cunoștințe lingvistice: Română,

Performanță personală

Coordonez activitatea de resurse umane la nivelul companiei, cu un număr de peste 600 angajați; ➢ Elaborez și actualizez organigramele sucursalelor și a companiei precum și statele de funcții; ➢ Efectuez procesele de recrutare, selecție și angajare a personalului; ➢ Elaborez anual bugetul privind cheltuielile cu personalul și monitorizez încadrarea în cheltuieli; ➢ Consiliez în domeniul legislației muncii pe Directorul General și echipa de resurse umane; ➢ Gestionez REVISAL, REGES, SEMM; ➢ Gestionez relația cu sindicatele și salariații nesindicaliști (CCM, corespondență etc); ➢ Întocmesc și actualizez Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern, Codul Etic;

Aptitudini

ECDL5

Cunoștințe lingvistice

Română

Limbă nativă