Inginer Cam

Tariful pe oră: Doar pentru membri

Disponibilitate: Doar pentru membri

Disponibilitate de a călători: La domiciliu

Statut profesional: Angajat

Experiența totală de muncă: 7 ani

Cunoștințe lingvistice: Engleză,

Performanță personală

01/10/2018–16/07/2020 Master, 2 ani, diplomă de master obţinută în 2020, specializarea Ingineria Sistemelor Flexibile de Fabricaţie Facultatea de Inginerie - Centrul Universitar Nord din Baia Mare Str. Doctor Victor Babeș 62A, 430083 Baia Mare (România) 01/10/2014–07/07/2018 Studii universitare, 4 ani, diplomă de licenţă obţinută în 2018, specializarea TCM Facultatea de Inginerie - Centrul Universitar Nord din Baia Mare Str. Doctor Victor Babeș 62A, 430083 Baia Mare (România) 2014 Certificat de absolvire operator la mașini unelte cu comandă numerică Facultatea de Inginerie - Centrul Universitar Nord din Baia Mare Str. Doctor Victor Babeș 62A, 430083 Baia Mare (România) 2010–2014 Diplomă de bacalaureat Colegiul tehnic Anghel Saligny Strada Progresului 43, 430291 Baia Mare (România) 2002–2010 Adeverinţă de absolvire a învăţământului general obligatoriu de 8 clase Școala generală cu clasele I-VIII Chiuzbaia, oraș Baia Sprie (România)

Aptitudini

Inginer cam3

Cunoștințe lingvistice

Engleză

Începător